niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieniądze dla Gminy Świdnica

93 mln złotych dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 zadań zgłoszonych do realizacji w 2015 roku – to wartość tegorocznych promes przyznanych dla samorządów Dolnego Śląska. W ich gronie jest gmina Świdnica z kwotą 1,5 mln. zł.

W środę, 11 lutego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wójt Teresa Mazurek odebrała z rąk wiceministra administracji i cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę dla gminy Świdnica. Dofinansowanie przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Pomoc udzielana jest z rezerwy celowej budżetu państwa.

– W 2013 r. w 4 sołectwach na terenie gminy Świdnica dokonaliśmy odbudowy powodziowych zniszczeń, wykorzystując ponad 655,5 tys. rządowej pomocy. Umocniono rowy w Lubachowie oraz Pankowie, a także odbudowano drogi gminne w Makowicach i Bystrzycy Górnej. W 2014 roku do gminy Świdnica trafiło 1,12 mln zł. rządowej pomocy, z której odbudowano m.in. drogę gminną przy potoku Witoszówka. Tegoroczne środki zostaną wykorzystane na kolejny etap regulacji potoku Kotarba w Mokrzeszowie oraz na odbudowę dróg gminnych w Grodziszczu. To jedna z większych kwot przyznanych w tegorocznym rozdaniu dla samorządów gminnychmówi wójt Teresa Mazurek.

Dofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Państwo pomaga gminom i powiatom w usuwaniu klęsk żywiołowych. Pokrywa do 80 procent strat, powstałych na skutek powodzi.