wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Słowa danego dotrzymałem

Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka

Zarządza pan gminą wiejską, dla której aura ma wielkie znaczenie. Na Dolnym Śląsku plony w tym roku niezłe, ale w niektórych miejscach natura pokazała swe nie najlepsze oblicze i przez nadmierne opady część rolników nie zdążyła zebrać plonów.

– Ze względu na aurę żniwa w naszej gminie były dość trudne i było to jakby wykradanie zboża z pól, ale najważniejsze, że żniwa są już zakończone. Plony mamy dość dobre, jednak rolnicy narzekają na ceny i mają rację.

Żniwa niełatwe, a jaka była cała ta kadencja w gminie Pielgrzymka? Czy także taka trudna?

– Biorąc pod uwagę pierwsze cztery lata mojej kadencji i wójtowania w gminie Pielgrzymka muszę powiedzieć, że druga kadencja była trochę lżejsza i nie obfitowała w tak dużą liczbę problemów jak to było w pierwszej kadencji. Nabyłem doświadczenia i dobrze układała mi się współpraca z merytoryczną Radą Gminy Pielgrzymka. Oczywiście nie zawsze byliśmy zgodni, ale spory były merytoryczne, bez zacietrzewiania się, a wszystko i tak wychodziło dla dobra mieszkańców i rozwoju naszej gminy. Chcę też podkreślić, że na ostatniej sesji absolutoryjnej radni jednomyślnie mnie poparli. Ponadto dobrze pozyskiwaliśmy finansowe środki zewnętrzne, także unijne. Była to bardzo owocna i pracowita kadencja i naprawdę zrealizowaliśmy wiele istotnych projektów, zadań i inwestycji.

A z czego jest pan najbardziej zadowolony?

– Tych dobrych spraw jest naprawdę niemało, ale dumny jestem z tego, że w trzech miejscowościach wyremontowaliśmy świetlice wiejskie, a jeszcze w jednej ze świetlic kończymy instalowanie ogrzewania. Ponadto usatysfakcjonowany jestem z tego, że zakończyliśmy wodociągowanie naszej gminy, ostatnia miejscowość ma już swój wodociąg, kończymy modernizację stacji uzdatniania wody i czekamy jeszcze na ewentualne dofinansowanie tego kosztochłonnego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego. Tak czy siak, zadanie to będzie wykonane i w gminie Pielgrzymka przestaje już istnieć problem wodociągowania.

Co z nakładami na też niemało kosztującą oświatę?

– Naprawdę dużo pieniędzy przeznaczaliśmy na oświatę, korzystając także z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu mogliśmy m.in. wybudować dodatkowe place zabaw, doposażyć szkoły i uruchomić dodatkowy oddział przedszkola. Do każdego budynku w gminie został doprowadzony internet.

Pomnę, że inwestowaliście również w bazę sportowo-rekreacyjną.

– Powstała hala sportowa, ośrodek zdrowia i w każdej miejscowości place zabaw. A ponadto udało się nam przyspieszyć remonty uszkodzonych po powodzi dróg gminnych i praktycznie pieniądze na drogi trafiały do każdej miejscowości naszej gminy.

Czasami rzeka Skora wam dokuczała…

– …i przez te cztery lata nieźle nam dopiekła, występując z brzegów. Borykaliśmy się często z powodziami i podtopieniami i choć Skora jest już w dużej części uregulowana, to dalej jest zagrożeniem.

A zbiornik retencyjny…

– …jest nadal łyżką dziegciu, bowiem – używając kolokwializmu – stoi na etapie decyzji środowiskowej, choć cały czas przekonuję różnych decydentów, aby tę inwestycję potraktować jako zadanie kluczowe i w końcu ją zrealizować.

Niestety, niektóre decyzje nie należą do samorządu gminnego, a wójt jedynie może za czymś optować i wydeptywać ścieżki. Oczywiście, że dobrze, aby ten zbiornik wreszcie powstał, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wtedy będzie można na waszym terenie żyć spokojniej.

– Zdecydowanie spokojniej! To, co należało do nas, zrobiliśmy. Opracowaliśmy i uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego zakładający budowę tego zbiornika i teraz czekamy na jakąś konkretną decyzję, która zapoczątkuje inwestycję chroniącą przed wodą nie tylko Pielgrzymkę, ale także Zagrodno i Chojnów. Zatem nie tylko nasza gmina czeka na jakiś konkretny przełom w tej sprawie.

W gminach, i to nie tylko wiejskich, sukcesy rozwojowe zależą także od poziomu pozyskiwania środków zewnętrznych. Jak z tym było przez te ostatnie cztery lata?

– Wszystkie poważniejsze inwestycje infrastrukturalne realizowaliśmy dzięki pozyskanym finansowym środkom zewnętrznym. Na początku mojej pierwszej kadencji, gdy przyszedł okres unijnego programowania 2007-2013, postawiłem konkretne zadania dotyczące pozyskiwania pieniędzy unijnych, bez których nasza gmina stanęłaby w miejscu, nie mogąc się rozwijać. Postawiliśmy więc na dobre pozyskiwanie tych środków, robimy to bardzo skutecznie i dziesiątki milionów złotych zasiliły nasz budżet.

Czy to, że przez ostatnie lata gmina rozwijała się dynamicznie i w sposób zrównoważony, zaważyło na umacnianiu się więzi międzyludzkich?

– Na pewno tak! Mamy różne stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne i powstały dwie wioski tematyczne. W zasadzie każda miejscowość ma swoją strategię rozwoju sołectwa.

Co pan uważa za najważniejsze dla przyszłości gminy Pielgrzymka?

– Najważniejsze, moim zdaniem, będą inwestycje dotyczące budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zadania proekologiczne – ocieplanie budynków, wymiana ogrzewania, wymiana oświetlenia. Musimy też inwestować w mieszkalnictwo, bowiem młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać.

Aby pańskie marzenia się ziściły, trzeba w listopadzie wygrać wybory na wójta…

– …przed którymi przypomnę mieszkańcom to, co obiecałem w ostatniej kampanii wyborczej. Zobaczą wtedy, że dotrzymałem danego im słowa, ponieważ wszystkie inwestycje, które wtedy zapowiadałem, zostały zrealizowane, a nawet zrobiliśmy dużo więcej. Pokażę również wizję rozwoju naszej gminy i ludzie zadecydują, czy dobrze pracowałem, czy nadal mi ufają i czy moje plany ich satysfakcjonują.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)


 

Najważniejsze inwestycje i programy realizowane w ostatnich latach w gminie Pielgrzymka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – • Uczymy się tradycji. • Edukacja na zdrowie. • Magia Nauki. • Centrum Edukacji dla Najmłodszych w Pielgrzymce. • Z edukacją od najmłodszych lat.

POKL 2014 – • Radosne przedszkolaki. • Moja szkoła moim oknem na świat.

Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego – •  „Kraina Wygasłych Wulkanów – Twoje miejsce w Sudetach”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Odnowa Wsi) – • Remont świetlicy wiejskiej w Twardocicach i przebudowa świetlic wiejskich w Proboszczowie i Nowej Wsi Grodziskiej. • Budowa wodociągu w Jastrzębniku i budowa stacji uzdatniania wody w Twardocicach.

LEADER 2007-2013 – • Remont budynku na świetlicę wiejską. • Przebudowa placu gminnego w Pielgrzymce. • Utworzenie dwóch ścieżek turystycznych i miejsca odpoczynku w Wiosce Don Kichota.

Małe projekty – • Remont łazienek w świetlicy wiejskiej (budynek starej szkoły w Czaplach). • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Twardocicach. • Remont pomieszczeń parteru świetlicy wiejskiej w Czaplach i wyposażenie w elementy małej architektury parku wiejskiego przy tym obiekcie. • XVIII Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce. • Aktywna turystyka w gminie Pielgrzymka. • Ścieżka historyczno-edukacyjno-przyrodnicza „Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu” w Krainie Wygasłych Wulkanów (etap I). • Budowa placów zabaw w Sędzimirowie i Wojcieszynie. • Remont łazienek i korytarza w świetlicy wiejskiej w Twardocicach. • Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Twardocicach i wyposażenie w urządzenia gastronomiczne.

Mała Odnowa Wsi – • Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Twardocicach.