sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Pracowici i pomysłowi

Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka

Jak to wiosną się dzieje w gminie Pielgrzymka? Czy wszystko idzie zgodnie z planami?

– Wszystko idzie planowo, realizowane są unijne projekty, poskładaliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie zadań i rozpoczynamy remonty dróg, które zostały uszkodzone w czasie zimy. Ponadto podpisaliśmy przetarg na budowę kolejnej drogi i teraz czekamy na środki finansowe.

Wnioski na granty dotyczą jakichś ważnych inwestycji?

– Dla nas ważne jest wszystko! Realizujemy więc projekty edukacyjne i w każdej naszej szkole powstanie pracownia cyfrowa – w ramach projektu „Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt ten zakłada wyposażenie pięciu szkół z terenu gminy Pielgrzymka w pracownie komputerowe zgodnie z przeprowadzonymi diagnozami i analizami wyposażenia szkół.

Będzie nowocześniej.

– We wszystkich pracowniach jedno stanowisko będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ponadto zostaną one wyposażone w meble. Poza tym w szkołach w Twardocicach i Nowej Wsi Grodziskiej zostanie zainstalowana sieć oraz rozprowadzone łącza wraz z siecią WiFi. Chcę też przypomnieć, że nie jest to jedyny projekt mający na celu poprawę wyposażenia naszych szkół i podniesienie poziomu nauczania. Od listopada 2016 roku w podstawówkach w Pielgrzymce i Proboszczowie oraz w gimnazjum realizowany jest projekt „T.I.K.? Tak! Nasze szkoły otwarte na świat” – w ramach RPO WD, opiewający na ok. milion złotych – dzięki któremu szkoły zostały wyposażone w dodatkowe pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i utworzono w nich sieci światłowodowe z dostępem do internetu i sieci WiFi. W szkołach tych odbywają się zajęcia dodatkowe i wyrównawcze m.in. z języków obcych, matematyki, fizyki, chemii, przyrody i programowania, a dzieci mają zapewniony dowóz na zajęcia. Ponadto przygotowujemy się do przetargu dotyczącego informatyzacji gminy i stworzenia platformy e-Urząd.

– …wszystko po to, aby było sprawniej, szybciej i mądrzej, żeby mieszkańcy mieli łatwiej i mniej nerwowo.

– Aby można było większość spraw urzędowych załatwić bez wychodzenia z domu. Czekamy również na realizację potężnego projektu – termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, docieplenie szkół, ośrodka kultury i dwóch świetlic wiejskich. A poza tym złożyliśmy w urzędzie marszałkowskim wniosek na dofinansowanie modernizacji drogi w Twardocicach.

Jaki zatem ten rok będzie dla samorządu Pielgrzymki?

– Jak zawsze na pewno pracowity.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Pielgrzymka – wspólnie z gminami Świerzawa i Wojcieszów oraz Nadleśnictwem Złotoryja – złożyła projekt w ramach RPO WD „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”, celem którego jest utworzenie ścieżek rowerowych, dwóch wież i jednej platformy widokowej na terenie tych gmin i nadleśnictwa. W Pielgrzymce miałaby powstać ścieżka rowerowa pod Ostrzycą o długości 14 km, wyposażona w stojaki rowerowe, terminale i punkty serwisowe.

Niedawno rękodzielnicy, liderzy i lokalni artyści z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Kaczawskie” uczestniczyli w Agrotravel – Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej w Kielcach. Gminę Pielgrzymka reprezentowały z powodzeniem Czaple – Wioska Piasku i Kamienia, na stoisku której podziwiać było można wspaniałe wyroby rękodzielnicze stworzone przez mieszkańców wsi.