czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Jak się chce, to się ma

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i lokalne grupy działania są na mapie samorządowej Polski wartością nie do przecenienia. Skupiają ludzi wokół świetnych pomysłów, integrują lokalne społeczności, wzbogacają infrastrukturę i pokazują, że gdy się chce, to można zdziałać niemało – tak jak to jest w dolnośląskiej gminie Pielgrzymka.

– Staramy się w miarę naszych możliwości wspierać stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy – mówi wójt Tomasz Sybis. – Współpracujemy od początku z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Kaczawskie i składamy wnioski o dofinansowania zadań. Poza tym w Czaplach działa Fundacja Heron i jest jeszcze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka. Od wielu lat zachęcaliśmy ludzi właśnie do zakładania fundacji i stowarzyszeń i teraz zbieramy tego owoce. Organizacje te są dla naszej gminy partnerami, składają wnioski o dofinansowanie zadań i potrafią dobrze pracować. Istotne jest także to, że w tym naborze można było otrzymać stuprocentowe dofinansowania do inwestycji. Oczywiście, wymaga to pracy i odpowiedniego zaangażowania, ale od tego jest urząd gminy i jego pracownicy, aby w razie czego przyjść z pomocą.

Stowarzyszenie – przy współpracy z gminą – zajmie się zagospodarowanie parku w Pielgrzymce, na co otrzymano dofinansowanie w wysokości 65 236 zł. Dzięki temu m.in. teren zabytkowego parku zostanie wyprofilowany, będzie przeprowadzone korytowanie, wykonana podbudowa pod nawierzchnię mineralną parkowych alejek, zamontowane tablice informacyjne, ławki, stalowe śmietniki i wyremontowane nawierzchnie dwóch mostków. – Dzięki temu park w Pielgrzymce zyska nowy blask, będzie częściej odwiedzany i stanie się fajnym miejscem spotkań turystów i mieszkańców wsi – ocenia Wioleta Michalczyk, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka. – Realizujemy także, dzięki finansowaniu przez mBank, projekt „Matematyka w przyrodzie i najbliższym otoczeniu”, w którym dzieci np. mierzą pnie drzew czy wielkość płyty boiska. Ponadto organizujemy wiele różnorakich imprez, wydajemy książki, a w sumie do tej pory zajęliśmy się już pięcioma różnymi projektami.

– Za to naszym priorytetem jest jak najwszechstronniejszy rozwój wsi Czaple – wyjaśnia prezes Fundacji Heron Ewelina Szkutnik. – Zależy nam na tym, aby nasze sołectwo było atrakcyjne pod względem turystycznym, także dzięki zasobom geologicznym naszej ziemi, które okraszone są skamielinami, małżami i rozgwiazdami.

Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu 110 241 zł, we wsi Czaple zostaną zamontowane elementy małej architektury: dwie drewniane altany, ławki ze stolikami, huśtawki, grill, śmietniki, tablice, drewutnia, stojaki na rowery oraz zadaszenie sceny. – Powstanie zatem – dodaje prezes Ewelina Szkutnik – nowoczesne, pełne walorów miejsce turystyczne nawiązujące do Wioski Piasku i Kamienia, prowadzonej przez mieszkańców wsi – miejsce spotkań podczas wizyt studyjnych, wizyt na szlaku geologicznym i krzyży oraz miejsce spotkań mieszkańców wsi. Ponadto dzięki dofinansowaniu od LGD Partnerstwo Kaczawskie w przyszłym roku stworzymy ciekawą ścieżkę geodezyjną „Spacer po dnie morza kredowego”.

– A w naszej wsi Twardocice Ochotnicza Straż Pożarna jest jedynym stowarzyszeniem i tylko my mogliśmy pozyskać dofinansowanie na utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego – podkreśla strażak i społeczniczka Renata Jaworska. – Dostaliśmy na to 59 992 zł i do sierpnia przyszłego roku zamontowane zostanie wyposażenie zewnętrznej siłowni, altany, ławki, grill, śmietniki, tablica i drewutnia. Powstanie świetne miejsce do spędzania wolnego czasu, jakiego w Twardocicach do tej pory nie było.

To, co dzieje się w gminie Pielgrzymka, jest przykładem tego, jak można zmieniać swoje otoczenie, jeśli skrzykną się ludzie lubiący pracować i kochający swoje małe ojczyzny.

S.G.