wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Front jest zapewniony

Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka

Większość włodarzy gmin dobrze ocenia rok 2017…

– …i ja też nie będę oryginalny, ponieważ ubiegły rok oceniam bardzo pozytywnie. To było pracowitych i intensywnych dwanaście miesięcy, w których zanotowaliśmy sukcesy związane z realizacją zadań zaplanowanych w budżecie. Była to budowa dróg, realizacja szerokiego programu informatyzacji gminy, a także opracowywanie dokumentów, podpisywanie umów oraz aplikowanie i składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji. Dzięki temu mamy zapewniony front działań na rok 2018, wiemy, jakie granty prawdopodobnie otrzymamy i co przede wszystkim pochłonie nasze siły i środki finansowe. Chcę także dodać, że będziemy realizować potężną inwestycję, czyli termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – szkół, świetlic wiejskich i ośrodka kultury, co pochłonie ponad 5 mln zł. A zadanie obejmie szkoły w Nowej Wsi Grodziskiej, Twardocicach i Proboszczowie, świetlice wiejskie w Czaplach i Sędzimirowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pielgrzymce. We wszystkich tych obiektach zostanie przeprowadzona termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania.

Są już na to pieniądze?

– Jest już podpisana umowa o dofinansowanie zadania i niebawem rozpoczynamy postępowanie przetargowe. Kolejny bardzo fajny projekt, który również sfinalizowany jest już umową, dotyczy pracowni komputerowych w naszych szkołach podstawowych. Na tapecie jest też projekt partnerski, w którym uczestniczą Nadleśnictwo Złotoryja oraz gminy Świerzawa, Wojcieszów i Pielgrzymka – i jest to budowa ścieżek rowerowych. Projekt jest wspólny, ale każdy indywidualnie będzie budował ścieżki na swoim terenie, w oparcie o walory krajobrazowe swojej gminy. To zadanie będzie kosztowało naszą gminę ponad milion złotych, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w przetargu.

Jaki jest tegoroczny budżet gminy Pielgrzymka? Co jest w nim najważniejsze? Jakie będą priorytety?

– Projekt budżetu jest złożony i jest już – kolokwialnie mówiąc – po posiedzeniach komisji rady gminy. Jest to – moim zdaniem – budżet bardzo fajny, który opiewa na ponad 23 mln zł, z czego 5 mln zł przeznaczymy na inwestycje.

Zatem będzie to budżet proinwestycyjny…

– …w którym, jak już wspomniałem, najważniejsze zadania dotyczyć będą termomodernizacji, ścieżek rowerowych, pracowni komputerowych, a ponadto rozpoczniemy z własnych środków finansowych wieloletnie dopłaty
do wymiany pieców węglowych.

Czyli ekologia…

– …bowiem trzeba iść z duchem czasu i wspierać mieszkańców w pożytecznych działaniach. Ponadto tegorocznym priorytetem będą także inwestycje drogowe oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Jak pan ocenia zmiany w ordynacji wyborczej?

– Cieszę się, że w gminach do 20 tys. mieszkańców pozostawiono jednomandatowe okręgi wyborcze i dobrze też, iż do rady może kandydować tylko mieszkaniec danej gminy. Natomiast mój niepokój budzą wszelkie zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej.

A dwukadencyjność?

– Moim zdaniem pomysł byłby niezły, gdyby dotyczył także posłów i senatorów, czyli wszechstronnej wymiany kadr. A tak jest to eksperyment na włodarzach gmin, ludziach doświadczonych, mających zaufanie mieszkańców, bo oni nie będą mogli w pełni się realizować.

Czy będzie pan kandydował w wyborach na wójta gminy Pielgrzymka?

– Oczywiście, że tak. Mam jeszcze sporo planów i sił, aby pracować na rzecz naszej społeczności. Zaproponuję naszym mieszkańcom swoje rozwiązania, pomysły i swoich radnych – i poproszę ich o głosy i wsparcie.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Wielu sukcesów, wiele szczęścia, zdrowia, spełnionych marzeń,

wiele pogody ducha i z radością podejmowanych wyzwań u progu Nowego Roku 2018

Mieszkańcom gminy Pielgrzymka i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

wójt Tomasz Sybis i przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pisarski