niedziela, 3 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Drogi, kultura i bezpieczeństwo

Rozmowa z wójtem gminy Pielgrzymka Tomaszem Sybisem

Nakłady na bezpieczeństwo są ważną sferą samorządowej działalności. A bezpieczeństwo to m.in. drogi, chodniki i ochrona przeciwpożarowa.

Rzeczywiście, dla naszego samorządu bezpieczeństwo jest niezmiernie istotne i dlatego corocznie – także w tym roku – modernizujemy i remontujemy nasze gminne drogi i każdego roku przeznaczamy na to spore środki finansowe. Dzięki temu z roku na rok stan naszych dróg ulega poprawie, choć potrzeby są nadal bardzo duże.

A jak wygląda w Pielgrzymce bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

Uważam, że całkiem nieźle, także dlatego, że mamy pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego dwie znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Chciałbym też podkreślić, iż jednostki te systematycznie doposażamy i w roku ubiegłym kupiliśmy nowy samochód strażacki. A w tym roku – dzięki pieniądzom z Ministerstwa Sprawiedliwości – w ramach programu poprawy bezpieczeństwa kupiono sprzęt ratowniczy dla jednostek straży pożarnych.

Zatem była to inicjatywa rządowa.

Sto milionów złotych podzielonych na cały kraj.

I kapnęło coś z tego Pielgrzymce…?

Prawie 40 tys. zł, które przeznaczyliśmy na kupno sprzętu ratowniczego – przede wszystkim toreb medycznych oraz defibrylatorów.

A co dzieje się w szeroko rozumianej kulturze gminy Pielgrzymka?

Całkiem sporo! Warto zaznaczyć, że od niedawna mamy nowego dyrektora Ośrodka Kultury w Pielgrzymce – jest nim pani Beata Gralak. A ponadto obiekt jest remontowany, ale złożyliśmy wnioski do marszałka województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące dofinansowania budowy nowego centrum kultury w Pielgrzymce i teraz czekamy na ocenę naszych wniosków. Nie mamy zbyt dużo środków finansowych na cele kulturalne, lecz m.in. będą realizowane projekty, które przyczynią się do aktywizacji naszej społeczności.

Jakie to będą działania?

– W każdej z naszych miejscowości zostanie nakręcony film promocyjny, a później podczas dożynek zorganizowany będzie quiz, dotyczący znajomości naszych sołectw. To – moim zdaniem – bardzo fajny pomysł.

A jak pan ocenia pierwsze półrocze tego roku? Jakie ono było dla samorządu Pielgrzymki?

Było to dla nas bardzo intensywne półrocze i obfitujące w wiele rozstrzygnięć przetargowych – a rynek wykonawców jest chimeryczny i ceny także poszły w górę. Ale my raczej mieścimy się w kosztorysach inwestorskich, a co najważniejsze – na przetargach mieliśmy oferty. Zatem są wyłonieni wykonawcy inwestycji i wszelkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Czyli horror z wykonawcami obszedł się z wami łaskawie…

– …a mógł na to wpłynąć czasokres ogłoszenia tych naszych przetargów na początku roku, gdzie jeszcze firmy nie dysponowały pełnym portfelem zamówień. Najważniejsze, że oferty spłynęły, podpisaliśmy umowy i realizujemy zaplanowane inwestycje. A kolejne postępowania przetargowe ponownie przed nami.

Rok 2018 jest niezmiernie ważny dla polskiej samorządności, także dla gminy Pielgrzymka, bowiem – choć nie ma jeszcze ogłoszonego oficjalnego terminu – niedługo wybory samorządowe. Czy będzie się pan ponownie ubiegał o wójtowanie w Pielgrzymce?

Tak, zdecydowałem się kandydować na stanowisko wójta gminy Pielgrzymka.

Co pan zaproponuje mieszkańcom swojej gminy?

Kampania wyborcza dynamizuje się w roku wyborczym, ale na głosy wyborców pracowałem całą kadencję 2014-2018. Mam zatem nadzieję, że mieszkańcy zaaprobują to, co robiłem na rzecz naszej społeczności przez te cztery ostatnie lata, docenią pracę moją i całego naszego zespołu, ponownie mi zaufają i oddadzą właśnie na mnie swoje głosy. A jeśli wygram, to dalej będziemy wzbogacać infrastrukturę naszej gminy oraz inwestować w edukację, kulturę i bezpieczeństwo i będą to konsekwentne, dobrze zaplanowane działania. Oczywiście, przygotujemy – wraz z radnymi – program wyborczy skierowany do wszystkich naszych miejscowości.

Rozmawiał Sławomir Grymin