niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Czaple – wieś z przyszłością

Po raz piąty Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”, który wyłonił laureatów w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” i „Najlepszy start w odnowie wsi”, gdzie laureatem została wieś Czaple z gminy Pielgrzymka.

Celem marszałkowskiego konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska” jest wyłonienie i zarazem wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców terenów wiejskich. Nie od dziś wiadomo, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrych przykładach, a prestiżowy konkurs sprawił, że wsie mobilizują się, realizując przedsięwzięcia, które w innym przypadku raczej by nie zostały przeprowadzone.

W tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 44 wsie z 27 gmin, a w skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi. – Członkowie komisji konkursowej przyjechali do was, zobaczyli jak żyjecie, co robicie i spotkali się z ludźmi – mówił na uroczystym spotkaniu podsumowującym konkurs członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz. – Komisja oceniła prace lokalnych społeczności, a dzisiaj mam przyjemność otworzyć kopertę i odczytać wyniki konkursu. Chcę podkreślić, że z roku na rok trudniej jest wybrać laureatów i jest to wskaźnik coraz większej, twórczej rywalizacji między naszymi sołectwami. Najważniejsze, że dolnośląskie wsie, gminy i województwo pięknieją, a wiele miejscowości to wizytówki gospodarności i estetyki.

– Atutem wsi Czaple – nie do przecenienia! – są jej mieszkańcy, którzy potrafią się skrzyknąć i zrealizować ciekawe pomysły – podkreślał wójt gminy Pielgrzymka Tomasz Sybis. – A wszystko zaczęło się przed trzynastu laty z inicjatywy funduszu sołeckiego piknikami rodzinnymi, andrzejkami i małymi festynami. Później powstało stowarzyszenie, zaczęto szukać zewnętrznych środków finansowych, dzięki którym zrealizowano niemało różnych planów. Także pozytywna sąsiedzka zazdrość uruchomiła aktywność, a teraz przedstawiciele innych sołectw przyjeżdżają do Czapli, aby zobaczyć, jak to u nich jest i uczą się pisać wnioski o dofinansowanie zadań. Bardzo ważne są również wyjazdy organizowane dla liderów odnowy wsi (liderem w Czaplach jest Anna Abramek).

Czaple są jedną z najmniejszych wsi w gminie Pielgrzymka. W roku 2011 powstała tutaj sołecka strategia rozwoju, później stowarzyszenie, dzięki któremu zrealizowano wiele projektów zmierzających do stworzenia wioski tematycznej – Wsi z Przyszłością. Pozyskano ponad 200 tys. zł, pomnażając odpis sołecki kilkadziesiąt razy, a zrealizowane projekty poprawiły infrastrukturę wsi (remont świetlicy), ale również przyczyniły się do jej promocji (gadżety, strona www, witacze) i wpłynęły pozytywnie na edukację mieszkańców i zagospodarowanie ich czasu wolnego (warsztaty bibułkarskie, szkolenia z zakresu księgowości, autoprezentacji i pierwszej pomocy oraz zajęcia z nordic walkingu).

– Jeśli jest dobra współpraca z wójtem gminy Pielgrzymka i urzędem marszałkowskim, to później są tego pozytywne efekty i jest nam po prostu łatwiej pracować – podkreślał sołtys wsi Czaple Sylwester Abramek. – Dla nas nie ma lepszej promocji niż udział w takim konkursie, nie mówiąc już o wygraniu w nim. To naprawdę najlepsza reklama przy niewielkich kosztach.

Sławomir Grymin (TS)