piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Piechowice: Zadbać o całą społeczność

Rozmowa z Radosławem Burchackim, kandydatem na burmistrza Piechowic

Kandyduje pan na stanowisko burmistrza Piechowic…

Radosław Burchacki
Radosław Burchacki

– …ponieważ chcę wykorzystać moje niemałe doświadczenie samorządowe. Jeśli zostanę burmistrzem Piechowic, moim priorytetem będzie dbałość o dobro całej społeczności gminy i działania polepszające poziom życia jej mieszkańców.

W jakim kierunku powinny – pańskim zdaniem – rozwijać się Piechowice?

Przytoczę tylko hasłowo ważne czekające nas zadania. Przede wszystkim powinniśmy dążyć do: gazyfikacji osiedli Piastów i Pakoszów, wprowadzenia dostępu do szerokopasmowego internetu, rozbudowy kanalizacji deszczowej i budowy asfaltowych dróg osiedlowych, remontu Piechowickiego Ośrodka Kultury, uporządkowania komunikacji na osiedlu Szkolna i rozbudowy sieci parkingów osiedlowych. A inne ważne przedsięwzięcia to: pomoc mieszkańcom w otrzymaniu dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, kontynuacja programu „Wymiana Pieców”, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wsparcie montowania ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, montaż czujników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza, utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i aktywizacja ludzi starszych, wprowadzenie budżetu obywatelskiego, zamontowanie monitoringu w mieście oraz modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, nadanie imprezie „Kryształowy weekend” rangi co najmniej imprezy regionalnej i budowa punktu widokowego w Michałowicach.

Co z przyszłymi przedsięwzięciami oświatowymi i wspierającymi sport?

Zajmiemy się m.in.: modernizacją placówek oświatowych i budową żłobka, budową nowych placów zabaw, w tym w górnych Piechowicach, doinwestowaniem obiektów sportowych, modernizacją stadionu, budową lodowiska i modernizacją centrum sportów siłowych i fitness przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz uruchomieniem szkolnego autobusu.

Niemało tych wyzwań.

Rzeczywiście niemało, ale zapewniam, że potrafię ciężko pracować i jestem przekonany, że w pełni wykorzystam swój potencjał dla realizacji stawianych sobie celów. Chcę zmienić Piechowice na lepsze, podnieść poziom życia mieszkańców, osiągnąć sukces rozwojowy dla całej naszej społeczności. Na pewno potrafię to zrobić.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Radosław Burchacki

Ma 43 lata, mieszka w Górzyńcu. Nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Żonaty, ma jedną córkę. Wykształcenie wyższe, studia na kierunkach technologia chemiczna i inżynieria środowiska. W roku 2001 rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta w Piechowicach, będąc inspektorem ds. inwestycji. W latach 2007-2015 pracował w gminie Podgórzyn, pełniąc funkcję kierownika referatu gospodarki komunalnej. W roku 2016 ponownie wrócił do pracy w UM w Piechowicach i jest kierownikiem referatu gospodarczego i nadzoru właścicielskiego.