sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Partnerskie święto narodów

Ponad pół tysiąca gości z pięciu europejskich krajów gościło na święcie miast partnerskich w Lampertheim. W gronie zaproszonych byli również mieszkańcy gminy Świdnica.

Pierwszą umowę partnerską burmistrz Lampertheim podpisał z miastem Ermont (Francja) w 1966 r. Kolejne z Maldegem (Belgia) 1967 r., Wierden (Holandia ) 1967 r., Adria (Włochy) 1979 r., Dieulouard (Hiszpania) 1993 r., a w 2006 r. z Gminą Świdnica.

Burmistrzowie z pięciu miast partnerskich Lampertheim (Ermont, Maldegem, Adria, Wierden, Dieulouard) kilkanaście lat temu przyjęli zasadę organizacji święta narodów miast partnerskich w swoich gminach. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Belgii w 2012 r., podczas którego władze gminy przypieczętowały obustronne partnerstwo z miastem Maldegem. W tym roku na zaproszenie burmistrza Gottfrieda Stormer’a takie spotkanie odbyło się w Lampertheim. Obchody w Lampertheim uświetniły liczne zagraniczne delegacje. Gminę Świdnica reprezentowały: wójt gminy Teresą Mazurek i przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Reginą Adamską.

Podczas porannego spotkania w ratuszu, burmistrzowie z miast partnerskich debatowali na temat realizowanych wzajemnie projektów socjalnych, w tym projektów na rzecz Trzeciego Świata. Na uwagę zasługuje projekt LIMA, realizowany od 25 lat przez Szkołę im. Alfreda Delpa w Lampertheim. Obejmuje on pomoc w zakresie tworzenia miejsc do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zakup książek, zeszytów i art. piśmienniczych, a także żywności. Omówiono także funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Maldegem oraz program przyszłorocznych obchodów spotkania miast partnerskich w Adrii.

– Udało nam się, jako partnerom, zrealizować wiele ciekawych planów, a kolejne z pewnością przed nami. W imieniu swoim i władz gminy serdecznie dziękuję za wspólne kontakty i działania. Od 2006 roku młodzież z gmin partnerskich odbyła 10 spotkań, w których udział wzięło ponad 150 dzieci i młodzieży z gminy Świdnica. 16 tys. euro niemiecka Fundacja „Erinnerung un Zukunft” przyznała Gimnazjum w Pszennie im. Szarych Szeregów na międzynarodowe spotkanie w Krzyżowej i Lampertheim w ramach konkursu Frieden für Europa – Europa für den Frieden (Pokój dla Europy- Europa dla Pokoju). Projekt był realizowany w partnerstwie ze Szkołą im. Alfreda Delpa w Lampertheim. To tylko jedne z wielu inicjatyw realizowanych w ramach partnerstwa gmin. Dziękuję obecnym tu przedstawicielom władz miasta za życzliwość, otwartość i chęć współdziałania. Wszystko to czynimy dla dobra naszych lokalnych społeczności. Mam żywo w pamięci wizytę w mieście Maldegem, gdzie mogliśmy zobaczyć jak funkcjonuje schronisko. Spotkanie to było inspiracją do działania i uruchomienia w naszej gminie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie. Cieszę się, że mieszkańcy naszej gminy zostali serdecznie przyjęci przez rodziny z Lampertheim do swoich domów. I choć dzieli nas blisko 800 kilometrów, to czujemy się blisko związanymi ze sobą społecznościami – mówiła podczas spotkania wójt gminy Teresa Mazurek.

Warto wspomnieć, że najnowszym wspólnym przedsięwzięciem będą warsztaty w ramach konferencji w Krzyżowej pt. „25 lat wolności i przemian demokratycznych w Europie”. Kamienie milowe w historii Europy. Na to właśnie spotkanie przyjadą delegacje z miast partnerskich jak również młodzież z Lampertheim.

– Tam jest twój dom, gdzie ludzie cię rozumieją – mówiła przewodnicząca Rady Miasta Lampertheim – Brigitte Stass podczas europejskiego wieczoru, w którym udział wzięło blisko 600 osób.

Pobyt w Lampertheim pozwolił na przedstawienie konkretnych tematów współpracy między gminą Świdnica, a miastem Lampertheim, szczególnie w kontekście 25-lecia Mszy Pojednania w Krzyżowej, a także nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z przedstawicielami miast z Francji, Belgii, Hiszpanii i Włoch.

Uroczystości zakończyła wspólna modlitwa ekumeniczna w katedrze św. Łukasza w Lampertheim. (inf)