poniedziałek, 22 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Opolskie: W tym roku dwa jubileusze

Polska – Samorząd – Wspólnota” – to hasło, które będzie towarzyszyć tegorocznym obchodom 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województwa i powiatów na Opolszczyźnie.

W grudniu w Kamieniu Śląskim marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła spotkał się z Komitetem Honorowym obchodów. Profesorowie Dorota Simonides, Stanisław Sławomir Nicieja, Marek Masnyk, aktywni obrońcy regionu sprzed dwudziestu lat – Janusz Wójcik, Ryszard Wilczyński, Ryszard Zembaczyński, Henryk Kroll oraz samorządowcy – Józef Swaczyna, Norbert Krajczy i Hubert Kołodziej dyskutowali o tym, co powinno się wydarzyć w ramach tego jubileuszowego roku. Będzie to okazja do historycznej edukacji, będą wydarzenia kulturalne, będzie także szansa dla wielu lokalnych aktywności.

Marszałek, zwracając się do członków komitetu, mówił, że liczy, iż osoby z takim doświadczeniem, wywodzące się z różnych środowisk, będą budować przekaz, ważny dla mieszkańców regionu w przyszłości.

O konieczności kształtowania i umacniania świadomości regionalnej mówili m.in. prof. Dorota Simonides i przewodniczący sejmikowej komisji nauki, edukacji, kultury i sportu Hubert Kołodziej, który powiedział: – W świadomości społecznej muszą się wzmacniać idee samorządności. Sejmik czy powiat powinny być w niej obecne.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk mówił, że połączenie rocznic 100-lecia niepodległości i 20-lecia samorządności województwa i powiatów powinno wyznaczać działania publiczne w 2018 roku. – Trzeba wyjść do społeczności lokalnych, do młodzieży, należy umiejętnie połączyć wartości dużej i małej ojczyzny – apelował prof. Masnyk.

Marszałek Andrzej Buła chciałby, aby komitet organizacyjny nie tylko patronował wydarzeniom, ale również inicjował niektóre działania. Do tego gremium zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk, niezależnie od przynależności politycznej. Są w nim więc m.in. studenci i młodzież, seniorzy, strażacy, harcerze, działacze lokalni i społecznicy. – Chcemy, aby te jubileusze nie były związane jedynie z apelami i składaniem wiązanek, ale żeby był to czas codziennej radości i przypominania sobie, jak ważny jest samorząd – mówił marszałek. – Zachęcamy wszystkie środowiska do tego, aby pokazały, że cieszą się z niepodległości oraz z tego, że przetrwało i rozwija się nasze województwo.

Wspólnie z Uniwersytetem Opolskim samorząd województwa zorganizuje cykl spotkań historycznych w wielu szkołach regionu. Jak podkreśla Andrzej Buła, formuła spotkań i debat historycznych jest otwarta. Dodatkowo mają powstać wioski samorządowe, a w trakcie dni miast ma być przypominana idea samorządowości. – Chcemy uaktywnić samorządy, ale też nieformalne grupy, które nie mają szans sięgać po pieniądze, tak jak to jest w przypadku organizacji i fundacji – dodał marszałek.

Grzegorz Krzyśków z opolskiej chorągwi ZHP przypomniał, że harcerstwo także obchodzi stulecie swojego istnienia i wpisuje się w Niepodległość: – W trakcie każdego naszego spotkania jest wątek patriotyczny. Taką zasadę mamy od stu lat. Chcemy godnie przeżyć te dwa jubileusze zarówno związane z niepodległością, jak i 20-leciem obrony województwa opolskiego.

Danuta Bajak, prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu zaznaczyła, że jej środowisko jest bardzo aktywne i z chęcią będzie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach związanych z 2018 rokiem: – Nasze koła gospodyń wiejskich wpisały się już w odnowę wsi, a to oznacza, że chcą promować województwo. Chcemy zaangażować w rocznicowe wydarzenia zarówno mieszkańców wiosek, jak i integrować się z mieszkańcami miast.

(VR)