poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Opolskie projekty

Opolskie zajmuje pierwsze miejsce wśród województw pod względem wypłaconych środków finansowych z regionalnego programu operacyjnego.

W ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podpisano 1090 umów o dofinansowanie, na kwotę 1,884 mld złotych, co plasuje region na drugim miejscu w kraju. Oznacza to, że rozdysponowano już 92,5 proc. przyznanych województwu opolskiemu środków finansowych na lata 2007 – 2013. Zakończono i rozliczono 860 projektów – tj. ok. 79 proc.

Natomiast pod względem procentowej wysokości wypłaconych środków finansowych województwo opolskie zajmuje pierwszą lokatę w kraju. Od początku realizacji programu na rzecz beneficjentów wypłacono 1, 513 mld zł ze środków EFRR, tj. ok. 74,8 proc. funduszy, jakie opolskie ma w RPO na lata 2007-2013.

– Chcemy wykorzystać każde euro, które jest w naszym regionalnym programie operacyjnym na lata 2007-2013 – mówi marszałek Józef Sebesta. – Tempo wydatkowania i rozliczania pieniędzy jest godne podkreślenia. Tym bardziej, że firmy odczuwają spowolnienie gospodarcze. Część beneficjentów pomimo złożonych wcześniej projektów, obecnie rezygnuje z dotacji. Staramy się jednak, by te pieniądze nie przepadły, dlatego podpisujemy umowy z beneficjentami z list rezerwowych. Czasu jest coraz mniej. Obecnie Komisja Europejska wyraziła zgodę, by umowy z przedsiębiorcami podpisywać do końca 2013 roku podkreśla marszałek.

Marszałek Józef Sebesta liczy, że już w 2014 roku zaczniemy wydatkować środki unijne z nowej perspektywy na lata 2014-2020. (ip)