wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Opolski Klub 150

W Opolu zainaugurował działalność Opolski Klub 150 – sieć wymiany informacji pomiędzy najważniejszymi w regionie firmami a instytucjami powołanymi do ich wsparcia.

Członkowie Klubu, przedstawiciele opolskiego biznesu, mają nadzieję, że przez takie sieciowe działanie możliwe będzie lepsze zdiagnozowanie konkretnych potrzeb tego sektora, a przez to znalezienie systemowych rozwiązań prowadzących do rozwoju firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Klub powstał z inicjatywy Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającego w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, a jest efektem wielu spotkań i rozmów prezesów i dyrektorów firm z przedstawicielami COIE, podczas których przedsiębiorcy sygnalizowali, że dla powodzenia realizacji nowych inwestycji i zatrudniania nowych pracowników oczekiwaliby wsparcia w niektórych dziedzinach.

 

Opole Klub 150
Uczestnicy opolskiego spotkania chcą zbudować platformę współpracy firm działających w regionie

Jak mówił podczas inauguracji Klubu szef COIE Sławomir Janecki, chodzi o to, by uniknąć sytuacji, jaka często ma miejsce w przypadku długoletnich klientów sieci komórkowych – mają gorsze warunki niż ci nowo pozyskani. Stąd rzecz nie tylko w tym, by zapraszać nowych inwestorów, ale rozeznać potrzeby tych, którzy działają na terenie województwa od lat, tam gdzie to możliwe starać się zaradzić ich bolączkom. Część z nich, jak mówił Sławomir Janecki, można rozwiązać niemal od ręki – usytuowanie przystanku, by pracownicy firmy mieli bliżej do pracy, czy zmianę organizacji ruchu, by łatwiej było do firmy dojechać. W przyszłości klubowicze mogliby robić wspólne zakupy prądu lub surowców do produkcji, co znacznie obniżyłoby koszty. A także dzielić się doświadczeniami związanymi ze zdobywaniem konkretnych rynków zbytu.

– Zadaniem jest zbudowanie wspólnoty interesów – mówił marszałek województwa Józef Sebesta. – Bo doświadczenie uczy, że jeśli sąsiadowi dobrze się wiedzie, to i ja będę mógł odnieść z tego korzyści. Mam nadzieję, że to spotkanie da początek współpracy niektórych branż, budowaniu klastrów, wzajemnej pomocy.

Na inauguracyjnym spotkaniu mówiono m.in. o zmianach, jakie zaszły w ustawodawstwie związanym ze szkolnictwem zawodowym i potrzebie takiego kształcenia oraz odbywania praktyk, by młody człowiek mógł niemal z marszu podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Certyfikaty klubowicza odebrało kilkudziesięciu przedsiębiorców, ale lista członków Klubu 150 ma być o wiele dłuższa. Zaproszenia wysłano do dwustu najbardziej dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych firm w regionie.

MS

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 2/2013