poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Opolski Dzień Rzeki

Szanty na scenie, na wodzie pokazy, wyścigi i przywitanie Flisu Odrzańskiego płynącego Odrą do Szczecina, a także świetna zabawa dla wszystkich, którzy nad Odrę w Opolu zawitali. Tak wyglądał pierwszy Opolski Dzień Rzeki. Podpisano także petycję w sprawie zwiększenia żeglowności Odry.

Jak mówi Ryszard Sobieszczański, inicjator Opolskiego Dnia Rzeki, ta impreza miała przybliżyć Odrę opolanom i zwrócić uwagę na rzekę i możliwości, jakie może ona dać miastu i regionowi. Trzeba podkreślić, że od miesięcy trwają konsekwentne działania dla modernizacji Odry i uczynienia jej żeglowną.

Zarząd Województwa Opolskiego zdaje sobie sprawę ze znaczenia Odry dla rozwoju regionu, ale rzeka to także szansa rozwoju dla zachodniej części kraju, dlatego też w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Polski Zachodniej (w opracowaniu której województwo opolskie brało aktywny udział) znalazła się Odrzańska Droga Wodna.

Tomasz Kostuś, członek Zarządu Województwa, podkreśla, że celem jest zwiększenie konkurencyjności makroregionu Polski Zachodniej w Europie, poprzez wykorzystanie jego potencjałów. Takim potencjałem jest też Odra, która wymaga modernizacji także na odcinku biegnącym przez województwo opolskie. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej zakłada docelowo IV klasę żeglowności na całej długości rzeki dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej wraz z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych na Odrze.

Dlatego kolejnym krokiem było wpisanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do kontraktu terytorialnego, który samorząd województwa opolskiego podpisał z rządem RP 14 listopada 2014 roku. Projekt ten ma być realizowany do 2020 roku ze środków finansowych budżetu centralnego i pieniędzy unijnych. Szacuje się, że obejmie inwestycje na kwotę 1,0-1,2 mld zł. Podczas Opolskiego Dnia Rzeki rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zwiększenia żeglowności Odry.

Impreza w Opolu połączona była z przybyciem do miasta Flisu Odrzańskiego, którego uczestnicy płyną Odrą do Szczecina, promując turystyczny potencjał rzeki.

(umwo)