środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Opolska Marka

Ten konkurs to piękna tradycja gospodarnej Opolszczyzny – już po raz jedenasty Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Opolska Marka”, którego celem jest wyłonienie i promocja wiodących eksporterów oraz najlepszych przedsiębiorców, usług i produktów roku 2013 z województwa opolskiego.

Regulamin konkursu głosi, iż „intencją Konkursu jest rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym i usługowym, innowacyjności i możliwościach eksportowych przedsiębiorstw Województwa Opolskiego oraz promocja produktów i usług wyróżniających się na tle innych w regionie, popularyzowanie wiedzy na temat jakości, nowoczesnych, zgodnych z normami ekologicznymi technologiach produkcji i efektywnych metodach zarządzania, a także efektywne wykorzystanie możliwości wsparcia jakie daje Unia Europejska, zwłaszcza w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)”.

Tegoroczną nowością konkursu „Opolska Marka” będzie wyłanianie zwycięzców w trzech nowych sektorach – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa. Poza kategorią „Przedsiębiorstwa” zgłoszone firmy będą konkurować w kategoriach „Eksport”, „Usługa”, Produkt spożywczy promujący region” oraz „Produkt”.

Zgłoszone firmy oceniać będzie jury konkursu, powołane zarządzeniem marszałka województwa opolskiego. Nagrody w konkursie „Opolska Marka 2013” to m.in. pamiątkowe grawertony dla wszystkich laureatów konkursu i prawo używania znaku promocyjnego/logo konkursu bezterminowo, podając każdorazowo rok otrzymania tytułu. Wszyscy laureaci uzyskują prawo do wykorzystania logo konkursu podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Niezwykle ważną nagrodą jest promocja laureatów konkursu w kraju i za granicą przez organizatora poprzez m.in. okolicznościowy katalog prezentujący laureatów i promocję laureatów w ramach patronatów medialnych konkursu oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu, na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu w nowo otwartym Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Opolu.

Termin składania zgłoszeń do konkursu „Opolska Marka 2013” mija 17 stycznia 2014 roku. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Informacji udziela Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – promocja@opolskie.pl, tel. 77 442 93 40.


 

www.opolskie.pl