czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olszyna: Warto ich wspierać

Na mapie Polski znajdują się miejsca, gdzie od wieków ludzie tam żyjący borykali się często z niezależnymi od nich przeciwnościami losu. Takim właśnie miejscem jest Olszyna w powiecie lubańskim, pustoszona w XV wieku podczas wojen husyckich, której mieszkańcy dodatkowo cierpieli wówczas wskutek epidemii. Setki lat później też nie było łatwo, bowiem powodzie nie oszczędzały gminy, ale Olszyna zawsze się podnosiła i – o dziwo! – była coraz piękniejsza i gospodarniejsza. Wszystko dlatego, że ludzie tutaj żyjący dobrze wiedzą, iż dla dobra tej ziemi warto sumiennie pracować, i nigdy się nie poddali wyrokom czasami niezbyt sprzyjającego im losu.

Pod względem inwestycyjnym rok 2021, mimo pandemii, był dla gminy Olszyna – biorąc pod uwagę inwestycje – okresem ze wszech miar owocnym. Do dyspozycji samorządu i mieszkańców oddano nowoczesny budynek urzędu miejskiego mieszczący także urząd stanu cywilnego, salę ślubów, gminny ośrodek pomocy społecznej, straż miejską i posterunek policji.

– W ubiegłym roku otworzyliśmy również ośrodek gminnej służby zdrowia, w którym przyjmują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, także lekarze specjaliści, a od jesieni jest tam gabinet rehabilitacji ruchowej – dodaje burmistrz Leszek Leśko. – Zakończyliśmy również modernizację „półpiętra”, nadając mu nazwę Placu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ponadto zrealizowaliśmy sporo mniejszych zadań, pozyskując niebagatelne finansowe środki na kolejne przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Leszek Leśko, burmistrz Olszyny

To między innymi 1,7 mln zł na modernizację Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie (program Polski Ład) i 500 tys. zł – także na modernizację przedszkola – (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz 2,5 mln zł na modernizację stadionu w Olszynie (program Sportowa Polska).

– Pozyskaliśmy również 3,5 mln zł na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Olszynie – podkreśla burmistrz Leśko. – Przeprowadziliśmy też kolejny etap usuwania azbestu i dzięki temu pozbyliśmy się ponad 104 ton tego niebezpiecznego produktu ze 112 posesji i gospodarstw. Zamontowaliśmy nowe urządzenia na placu zabaw w Olszynie i rozpoczęliśmy budowę placu zabaw w Biedrzychowicach. Pragnę również podkreślić, iż przystąpiliśmy do powiatowego programu Izerskiej Komunikacji Autobusowej, dzięki czemu na terenie naszej gminy reaktywowano połączenia autobusowe.

Budżet gminy Olszyna na rok 2022 wynosi 28 mln zł.

– Jest to niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę nasze potrzeby i tegoroczne plany inwestycyjne – ocenia burmistrz Leszek Leśko. – Oczywiście złożymy wnioski o dofinansowanie zadań z drugiej transzy Polskiego Ładu, a priorytetem będzie rozbudowa i modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie, gdzie chcemy dobudować dwie sale lekcyjne, zmodernizować kotłownię, sanitariaty, kuchnię i przedszkolną stołówkę, a także wyposażyć w nowe urządzenia plac zabaw. Ponadto po raz kolejny wystąpimy o pieniądze na budowę i modernizację stadionu w Olszynie. Poza tym zależy nam na pozyskaniu środków finansowych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w naszych dwóch sołectwach – Krzewie Małe i Nowa Świdnica. Zabiegaliśmy już o 12 mln zł dofinansowania na to zadanie, ale tych pieniędzy nie otrzymaliśmy, a z budżetu gminy nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tego ważnego dla nas przedsięwzięcia. Także dlatego, że na utrzymanie oświaty w tym roku potrzebujemy ponad 9,34 mln zł, a subwencja oświatowa wynosi 5 mln 134 tys. zł.

Samorządowi Olszyny życzymy przede wszystkim tego, aby ludzie decydujący o przyznawaniu zewnętrznych dotacji finansowych nie zapominali o takich gminach jak Olszyna, gminach niewielkich i niezamożnych, w których żyją gospodarni, konsekwentni i mądrzy ludzie. Gminach, gdzie nie przejada się pieniędzy, ale inwestuje je dla dobra całej społeczności. W których samorządy działają zgodnie, bez politykierstwa i partykularnych interesów. Gdzie radni doskonale współdziałają z włodarzami gmin. Dzięki tym funduszom miejscowe społeczności będą żyć na odpowiednim poziomie – i nie ma żadnych argumentów, aby było inaczej.

S.G.