piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olszyna: Szansą zewnętrzne dotacje

Jest częścią powiatu lubańskiego i nie należy do zamożnych gmin dolnośląskich. Dlatego rozwijając gminę, samorząd Olszyny korzysta z prostej aczkolwiek skutecznej strategii. Na kluczowe i kosztochłonne inwestycje pozyskuje zewnętrzne fundusze oraz wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców gminy, realizując w pierwszej kolejności te zadania, które są dla ludzi najistotniejsze. Warto też podkreślić, że swoistą wartością dodaną tego samorządu jest dobra współpraca burmistrza z radnymi, przejawiająca się najlepiej podczas głosowań na sesjach absolutoryjnej i budżetowej.

– Rok bieżący nie rysuje się dla nas zbyt różowo, bowiem nasze potrzeby są przeogromne – mówi burmistrz Leszek Leśko. – Z drugiej strony media rządowe bombardują ludzi propagandą sukcesu – grzmią o tym, jak jest wspaniale w Polsce, i że będzie jeszcze lepiej. I na tę socjotechnikę niektórzy dają się nabierać. Oczywiście w tej sytuacji trudno zakładać, że praca i starania naszego samorządu będą akceptowane przez całą społeczność gminy
Olszyna.

Budżet Olszyny na rok 2023 został przez radnych przyjęty jednogłośnie i kształtuje się na poziomie 38 mln zł, z czego sama oświata pochłonie około 11 mln zł. Z subwencji oświatowej gmina otrzymać ma 6,3 mln zł, zatem samorząd musi dołożyć z budżetu na oświatę 4,7 mln zł.

– To ogromna kwota, która przydałaby się na dofinansowanie niektórych istotnych zadań przez nas realizowanych – podkreśla burmistrz Leszek Leśko. – Mam jednak nadzieję, że pojawi się szansa ubiegania się o nowe środki zewnętrze z różnych źródeł, że będą nowe granty i konkursy, i że uda nam się pozyskać dofinansowania do inwestycji. Warto też zaznaczyć, że gmina Olszyna nie może dzisiaj pozwolić sobie na zbyt duże wydatki inwestycyjne, pomimo tego, że nasze zadłużenie na koniec roku 2022 wyniosło niezbyt dużo, bo 5,6 mln zł. Ale nasz samorząd oszczędnie gospodaruje funduszami, bowiem m.in. ograniczono nam dochody budżetowe, zmniejszając wpływy wynikające z podatku PIT. Do tego inflacja, podwyżki cen w zasadzie wszystkiego, także cen materiałów budowlanych i nośników energii. W tak trudnej sytuacji trzeba doceniać każdy sukces i – jako gmina popegeerowska – pozyskaliśmy promesę opiewającą na 4,9 mln zł na modernizację stadionu miejskiego. Na to zadanie mamy też otrzymać ponad 2,4 mln zł w ramach programu „Sportowa Polska”. Jednak te wszystkie pozyskane przez nas zewnętrzne pieniądze są kroplą w morzu potrzeb, bowiem przy trzecim przetargu warszawska firma wywindowała swoją ofertę do 25,8 mln zł – przy kosztorysie wynoszącym 7,9 mln zł. To jest – używając kolokwializmu – jakiś nie do przyjęcia cenowy sufit.

Burmistrz Leszek Leśko

Dzisiaj jednym z priorytetów inwestycyjnych olszyńskiego samorządu jest kontynuacja rozpoczętej w lipcu ubiegłego roku rozbudowy i modernizacja gminnego przedszkola publicznego w Olszynie. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 3,3 mln zł, z czego 1,7 mln zł gmina otrzyma z Polskiego Ładu.

– Od ubiegłego roku budujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Olszynie i zadanie to realizowane jest w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Opieki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” i wsparte z budżetu państwa kwotą 3 mln zł – dodaje burmistrz Leszek Leśko. – Na Centrum z budżetu gminy będziemy musieli dodatkowo wyasygnować 1,9 mln zł. Wybory samorządowe odbędą się prawdopodobnie wiosną roku 2024 i dzisiaj nie przewiduję tego, że będę się ubiegał o ponowne burmistrzowanie w Olszynie. Dobrze byłoby przekazać zarządzanie naszą gminą komuś młodszemu, pracowitemu, osobie potrafiącej zgodnie współpracować z ludźmi. Jednak nic nie jest kategorycznie wykluczone i klamka jeszcze nie zapadła. Olszyna zawsze była dla mnie drugim kochanym domem, moją rodziną, i szkoda by było, aby nasza wspólna praca została zaprzepaszczona przez kogoś nieodpowiedniego.

S.G.