czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olszyna: Przed nami dużo szans

Rozmowa z Leszkiem Leśką, burmistrzem Olszyny

Rozpoczął pan kolejną, szóstą kadencję jako burmistrz Olszyny…

– …a wszystko dzięki mieszkańcom gminy Olszyna, którzy pozytywnie ocenili moją dotychczasową pracę na ich rzecz.

Poparło pana 75 procent wyborców, to jeden z najlepszych wyników na Dolnym Śląsku. Imponujący wynik po tylu latach zarządzania Olszyną.

– Też się z tego cieszę, moi kontrkandydaci byli dobrymi kandydatami na burmistrza, wyborcy jednak postawili na mnie.

W nomenklaturze pięściarskiej powiedziałbym jednak, że znokautował pan rywali w pierwszej rundzie.

– Ja tak nie powiem, ale wygrałem przekonywająco i nie mogę zawieść wyborców. Przed Olszyną i naszym samorządem dużo szans rozwojowych i pracy będzie niemało.

Niedługo pojawią się unijne granty…

– …dlatego będziemy musieli zabezpieczyć taką ilość środków finansowych, abyśmy mogli po nie – w miarę możliwości – sięgać i rozwijać się pod względem infrastrukturalnym.

Niejednokrotnie podkreślał pan, że jedną z najważniejszych spraw dla waszej społeczności jest tworzenie nowych miejsc pracy. Co w tej kadencji będzie nie mniej ważne dla rozwoju waszej gminy?

– W minionej kadencji udało się stworzyć – choć nie bezpośrednio naszemu samorządowi – nowe miejsca pracy w dwóch nowo powstałych zakładach. Po pierwsze – we francuskiej firmie Novostrad, która działa na bazie byłego Zakładu nr 2 Olszyńskich Fabryk Mebli i zatrudnia ponad 120 osób. Firma ta zarejestrowana była w Pabianicach, gdzie mieściło się jej kierownictwo, ale w listopadzie ubiegłego roku zakład w Pabianicach uległ likwidacji
i został przeniesiony do Olszyny; z tego tytułu wpływają do naszego budżetu dodatkowe podatki. Drugą nową firmą powstałą w poprzedniej kadencji są Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, mające dyrekcję w gminie Gryfów Śląski, w Proszówce, ale powstanie nowego zakładu pracy i uruchomienie produkcji stworzyło możliwości zatrudnienia kolejnych pracowników pochodzących także z terenu naszej gminy.

A co dzisiaj najważniejszego przed olszyńskim samorządem?

– Ta kadencja i perspektywa sięgania po środki unijne są dla naszej społeczności olbrzymią szansą, dlatego musimy dobrze przygotować się dokumentacyjnie do absorpcji tych pieniędzy.

Co będzie dla was najważniejsze pod względem infrastrukturalnym?

– Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Olszynie – styczniu tego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim ważnym zadaniem jest dalsza budowa sieci wodociągowej, a trzecim likwidacja szkód popowodziowych. Oczekujemy na promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którą powinniśmy otrzymać lada dzień za pośrednictwem wojewody dolnośląskiego. Te środki są niezbędne do przebudowy zniszczonych mostów, remontów zdewastowanych przez powódź niektórych odcinków dróg i do odbudowy stadionu w Olszynie. Dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani do realizacji tych zadań, ale potrzebujemy jeszcze środków finansowych. W ubiegłym roku inwestycje związane z remontami popowodziowymi pochłonęły też niemało pieniędzy, ale wybudowaliśmy kolejne osiem mostów w samej Olszynie i kilkanaście kilometrów gminnych dróg.

Jak pan ocenia nową Radę Miejską w Olszynie?

– W ostatnich wyborach mieszkańcy naszej gminy poparli i zaufali radnym z poprzedniej kadencji i wybrali ich na nowe cztery lata. Z mojego Komitetu Wyborczego „Nasza Gmina Olszyna” wprowadziliśmy do rady 13 kandydatów, jeden radny jest z PSL i jeden z Komitetu Wyborczego „Gmina na Tak”. Okazało się jednak, że w jednym z lokali wyborczych pomylono karty do głosowania i w okręgu wyborczym nr 4 wybory zostaną powtórzone. Myślę, że na ten ważny czas nowych unijnych grantów skład Rady Miejskiej w Olszynie jest gwarantem dobrej pracy na rzecz naszej społeczności. Na przewodniczącego rady został wybrany ponownie – jednogłośnie – Wiesław Wypych, a wiceprzewodniczącymi są Sabina Baran i Sebastian Stycharz.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Rada miejska w Olszynie

Wiesław Wypych (przewodniczący), Sabina Baran (wiceprzewodnicząca), Sebastian Stycharz (wiceprzewodniczący), Artur Grabowski, Roman Grubizna, Mariola Kondracka, Piotr Kurczewski, Łukasz Lisiowski, Patryk Ostrowski, Małgorzata Repelewicz, Ryszard Roszyk, Łukasz Sarzyński, Norbert Schindzielors, Iwona Sznajdrowicz, Izabela Świderska