wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olszyna: Jestem z nimi na dobre i na złe

Rozmowa z Leszkiem Leśko, burmistrzem Olszyny

Nie zmarnowaliście tych czterech lat, realizując mnóstwo zadań.

– Tę kadencję najlepiej ocenią mieszkańcy naszej gminy w wyborach. Niektórzy malkontenci twierdzą, że nie zrobiliśmy nic dobrego dla naszej społeczności, ale nie mogę zgodzić się z tak surowym i nieobiektywnym – moim zdaniem – poglądem. Borykaliśmy się z wieloma problemami i niektóre nadal są przed nami do rozwiązania. W ostatnich czterech latach aż trzy razy doświadczały naszą gminę powodzie – w latach 2010, 2012 i 2013, a straty tym spowodowane osiągnęły kwotę niemal 80 mln zł. Chcę podkreślić, iż po ostatniej powodzi, w roku 2013, wypłaciliśmy poszkodowanym mieszkańcom 11 mln zł zasiłków popowodziowych.

Ucierpieli ludzie i poważnie zniszczona została infrastruktura gminy…

– …dlatego zabraliśmy się za odbudowę dróg i chodników, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i mostów. W ubiegłym roku odbudowaliśmy sześć mostów, a w tym roku kolejnych dziesięć. Odbudowaliśmy także wiele ulic w mieście i na terenie naszych sołectw. W tej kadencji wiele inwestycji przeprowadzono też na drogach powiatowych przechodzących przez naszą gminę – w tym wyremontowano wraz z chodnikami ul. Wolności w Olszynie – i za to serdecznie dziękuję staroście lubańskiemu Waleremu Czarneckiemu!

Co będzie kluczowe dla najbliższej przyszłości Olszyny?

– Przede wszystkim odbudowa i wzbogacanie infrastruktury gminy i działalność zmierzająca do powstawania nowych miejsc pracy. Po ogłoszeniu upadłości Olszyńskich Fabryk Mebli wielu naszych mieszkańców zostało bez środków do życia. Staramy się zachęcać inwestorów, aby lokowali swoje firmy na naszym terenie i na bazie zakładu nr 2 OFM powstała nowa firma z kapitałem zagranicznym. Jest to Novostrad, który dzisiaj zatrudnia ponad 150 osób, a właściciele Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy zdecydowali się na budowę zakładu rozbieralni drobiu. Nasz samorząd daje zielone światło tym, którzy chcą inwestować na terenie gminy Olszyna.

Jak pan zachęci mieszkańców waszej gminy, aby jeszcze raz zagłosowali na swojego wieloletniego burmistrza?

– Zawsze jestem z nimi na dobre i na złe, a jak pracuję, to ludzie dobrze wiedzą. Mam nadzieję, że mieszkańcy nadal mi ufają i jeszcze raz postawią właśnie na mnie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze inwestycje i plany zrealizowane w gminie Olszyna w ostatniej kadencji

Rok 2011 (zrealizowano inwestycje za 5 144 340 zł) • Odbudowa mostów w Olszynie. • Odbudowa dróg w mieście i sołectwach. • Budowa oświetlenia drogowego w Olszynie Dolnej. • Remont SP nr 3 w Olszynie. • Przebudowa świetlicy w Biedrzychowicach. • Projekty „Gmina Olszyna – urokliwy zakątek Polski”, „Teraz czas na Ciebie – uwierz w siebie”, „Klub Akwizytora w Gminie Olszyna”, „Remont świetlic wiejskich Gminy Olszyna”, „Boiska wiejskie w sołectwach Biedrzychowice i Krzewie Małe – miejscem rekreacji i integracji pokoleń” i „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”. • Remont świetlicy w Bożkowicach i dachu świetlicy w Grodnicy.

Rok 2012 (zrealizowano zadania za 7 958 217 zł) • Odbudowa dróg (Olszyna Dolna, Nowa Świdnica, Biedrzychowice, Zapusta i sześć ulic w Olszynie). • Odbudowa czterech mostów w Olszynie. • Modernizacja ul. Źródlanej w Olszynie. • Rozbiórka dwóch budynków w Olszynie. • Remont kotłowni w UM i remizy strażackiej. • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olszynie. • Odbudowa oświetlenia drogowego. • Remonty popowodziowe dróg i pomieszczeń UM w Olszynie. • Zagospodarowanie odpadów popowodziowych.

Rok 2013 (zrealizowano zadania za 18 636 041 zł) • Odbudowa czterech mostów w Olszynie. • Odbudowa wielu ulic w Olszynie oraz dróg (w ośmiu sołectwach). • Modernizacja dachu SP nr 1 w Olszynie i utworzenie placu zabaw. • Remont pomieszczeń Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie. • Wyposażenie placów zabaw w pięciu sołectwach.

Rok 2014 (zrealizowano zadania za 13 380 341 zł) • Odbudowa mostów i wielu gminnych dróg. • Rewitalizacja budynku przy ul. Chopina. • Budowa kanalizacji sanitarnej i rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów. • Modernizacja obiektu na potrzeby GOK w Olszynie.