środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Z logistyką problemów nie będzie

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna

Słyszałem, że w Oleśnie jest tak dobra i czysta woda, że można ją pić prosto z kranu.

– Takie są informacje z samego źródła – od wytwórcy i z sanepidu. Woda u nas jest rzeczywiście dobrej jakości i staramy się robić wszystko, aby to się nie zmieniło.

Dlatego od wody zacząłem rozmowę z panem, bowiem „Gmina Polska” jest patronem medialnym ekologicznych, siedemnastych Międzynarodowych Targów EKOTECH w Kielcach. Co przez ostatnie lata samorząd Olesna robił w sferze ekologicznej?

– Jeśli chodzi o działania ekologiczne bezpośrednio związane z mieszkańcami, to warto podkreślić, że wdrożyliśmy cały system dopłat do ekologicznych źródeł energii. Zatem, każda wymiana na coś bardziej ekologicznego jest brana przez nas pod uwagę i związana jest z dotacjami finansowymi. Nie są to jakieś ogromne dopłaty, ale na pewno zachęcające na przykład do wymiany pieca węglowego na gazowy lub do budowy odnawialnych źródeł energii. Na takie przedsięwzięcia są środki finansowe w budżecie gminy od dziesięciu lat. Ponadto przeprowadzaliśmy liczne inwestycje związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, a przed kilkoma tygodniami złożyliśmy do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniosek, który opiewa na 28 mln zł.

Czego dotyczy ten wniosek?

– Chcemy gruntownie zmodernizować naszą oczyszczalnię ścieków i w zasadzie ma powstać nowy, nowoczesny obiekt. Niestety, oczyszczalnie ścieków są bardzo drogie i zastanawiam się, dlaczego tak jest. Być może rynek jest jeszcze mało konkurencyjny, inaczej niż w przypadku krytych i odkrytych basenów, gdzie też wykorzystuje się systemy uzdatniania i oczyszczania wody.

Czy dużo wam jeszcze brakuje do skanalizowania całej gminy?

– Proszę o inny zestaw pytań! Ale mówiąc poważnie – gmina Olesno jest jedną z największych obszarowo gmin na Opolszczyźnie. Rozproszenie naszych sołectw jest tak ogromne, że zrobienie kanalizacji całej gminy kosztowałoby około 150 mln zł. Dzisiaj jest to dla nas niewyobrażalne, nawet przy uwzględnieniu dofinansowań, które obecnie są maksymalnie na poziomie sześćdziesięciu kilku procent. Dlatego na części terenów wiejskich wybudowaliśmy przydomowe oczyszczalnie i będziemy obserwować, jak dalej będzie wyglądało wsparcie państwa dla kosztochłonnych inwestycji kanalizacyjnych.

A fotowoltaika?

– Wydaliśmy decyzję o warunkach zabudowy na cztery obiekty kilkuhektarowe i to się po prostu dzieje.

Spotkał się pan ostatnio z wicewojewodą opolską. Czy chodziło o obwodnicę Olesna?

– Rozmawialiśmy między innymi o obwodnicy, ale także o innych projektach, które będą wspomagane przez instytucje krajowe. Chcemy być blisko gremiów decyzyjnych i uczestniczyć w projektach, które będą realizowane – dotyczących na przykład repatriacji Polaków z Kresów Wschodnich. Ponadto dobrze spotykać się i rozmawiać z członkami rządu w terenie, także ze względu na nasze aspiracje strefowe. Walczymy o to, aby kolejne nasze tereny zostały objęte katowicką strefą i różne spotkania są po prostu konieczne.

A jakie są szanse na wybudowanie obwodnicy Olesna?

– W najbliższych miesiącach będzie upubliczniony program budowy dróg i autostrad w nowych uwarunkowaniach politycznych i zobaczymy, jak my się w tym znajdziemy. A my robimy swoje. Przebudowujemy kolejne połączenie do drogi krajowej i komunikujemy tereny inwestycyjne tak, aby każdy inwestor mógł powiedzieć, że u nas z logistyką problemów nie będzie.

Rozpoczęły się pierwsze nabory z nowego unijnego programowania. Czy Olesno składało już jakieś wnioski?

– To, o czym już wspomniałem, czyli wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków, ale jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny, to nie było jeszcze programu, który by nas zainteresował. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich był do tej pory tylko jeden nabór dotyczący budowy drogi na terenach wiejskich, ale my nie spełniamy kryteriów, aby z tego skorzystać.

Zatem dalej w blokach startowych.

– Tak bym nie powiedział, bowiem budżety ubiegłoroczny i tegoroczny wskazują jednoznacznie, iż wydajemy bardzo dużo środków finansowych na inwestycje. W zeszłym roku wydaliśmy na nie 13 mln zł, z czego ponad 10 mln zł stanowiły pieniądze zewnętrzne. W tym roku może aż tak dobrze nie będzie, ale też przed nami niemało inwestycji w infrastrukturę drogową – będą remontowane dwie drogi powiatowe, dwie budowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jedna nasza. Razem są to inwestycje wielomilionowe. A jeśli dołożyć do tego budowę zewnętrznych siłowni, fundusze sołeckie oraz budowę oświetlenia ulicznego, to nazbiera się inwestycji za ponad 10 mln zł.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Gmina Olesno opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone, zwłaszcza w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy i oznacza nie tylko walkę o wyeliminowanie niskiej emisji.

Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji. Z kolei gospodarka niskoemisyjna oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Mając powyższe na uwadze, gmina Olesno prowadzi działalność polegającą na dofinansowaniu do odnawialnych źródeł energii – solarów, pomp ciepła, wymiany pieców węglowych na ekologiczne oraz dofinansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2015 roku dofinansowano powyższe przedsięwzięcia w kwocie około 56.000 zł.

Azbest

Gmina Olesno uzyskała w 2015 roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno – VI nabór”.

W ramach zadania usunięto z terenu gminy Olesno wyroby zawierające azbest w ilości 71,265 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33.582,08 zł. Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 28.544,77 zł, co stanowi 85 proc. całkowitej wartości zadania, z czego:

• 50 proc. pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wynosi 16.791,04 zł,

• 35 proc. pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i wynosi 11.753,73 zł.

Akcje proekologiczne

Gmina Olesno każdego roku wspiera finansowo wszelkie działania podejmowane w przedszkolach i szkołach mające na celu propagowanie świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Ekologiczna torba

Zgodnie z dyrektywą unijną Polacy przed 2019 rokiem muszą zredukować zużycie plastikowych toreb do 90 sztuk na osobę, a przed 2025 rokiem do 40 sztuk na osobę. Będzie się to wiązało ze wzrostem cen „foliówek” dla klientów w sklepach. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, od 6 listopada 2015 roku w 140 sklepach na terenie całego powiatu oleskiego wraz z zakupionymi produktami rozdawanych jest 50 tysięcy ekologicznych, darmowych toreb. Surowce, z których wykonane są torby, pochodzą ze źródeł kontrolowanych i nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Nie przyczyniają się również do nielegalnego wycinania lasów – 50 tysięcy toreb to 2500 kilogramów papieru, który posiada certyfikat FSC.