poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Wspólnie, czyli lepiej

Jest jedną z najlepiej rozwijających się gmin w województwie opolskim, a zasada zrównoważonego rozwoju nie jest w Oleśnie tylko frazesem. Mówił o tym 26 lipca na uroczystej sesji Rady Miejskiej Olesna burmistrz Sylwester Lewicki. A podczas Dni Olesna 2013 (26-28 lipca) mieszkańcy mogli zapomnieć o troskach dnia codziennego, bawiono się na biesiadach, zabawach tanecznych, dyskotekach, podziwiano wystawy fotograficzne, jarmark kolekcjonerski, liczne pokazy i koncerty.

Społeczność Olesna pokazała niejednokrotnie, że potrafi dobrze pracować, a i do zabawy nie jest ostatnia. Tak też było i na lipcowych Dniach Olesna 2013, powiązanych z jubileuszem 5-lecia partnerstwa Olesna i węgierskiego miasta Zalakaros. Bawiono się setnie i kulturalnie i warto podkreślić, że nie zapomniano o ludziach szczególnie zasłużonych dla tej ziemi, którym podczas uroczystej sesji wręczono medale „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”.

Olesno jest przykładem konsekwentnej i mądrej samorządowej pracy. Burmistrz dobrze współpracuje z radnymi, nieliczne rozbieżności poglądów rozpatruje się merytorycznie, a najlepszym przykładem jest stuprocentowe poparcie rady podczas sesji absolutoryjnej. – Niemało było perturbacji, ale wydaje mi się, że rok 2012 był rokiem udanym, a że wszyscy się wspieramy, to zasadnicze cele udało się nam wspólnie zrealizować – mówi burmistrz Sylwester Lewicki.

W tym roku inwestycje też realizowane są zgodnie z wcześniejszymi planami i uchwałami, a samorząd cieszy się dodatkowo z tego, że stopy procentowe spadają znacznie w porównaniu z okresem, w którym Olesno postanowiło emitować obligacje. To ma swoje przełożenie na niezłe wyniki finansowe gminy. – Kończymy trzeci etap rewitalizacji oleskiego Rynku, udało się po wykonaniu kanalizacji doprowadzić do dobrego stanu kolejne osiedle mieszkaniowe, a po położeniu asfaltu ulice Klubowa, Piłkarska i sąsiednie wyglądają tak jak należy. Poza tym budowana jest ul. Matejki, a na terenach wiejskich umiejętnie korzystaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – wylicza burmistrz Lewicki. – Ponadto w Wojciechowie rozpoczęliśmy budowę jednego z ostatnich wodociągów w gminie.

W gminie Olesno samorząd nie działa przypadkowo, dlatego niezmiernie ważne jest dla niego opracowywanie nowej strategii rozwoju gminy. – W ramach trzech powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego pracujemy nad strategią włączenia Olesna we wspólny obszar funkcjonalny, bo jak wiemy, dla tego typu organizacji w nowym rozdaniu unijnych środków finansowych będą specjalne środki – podkreśla Sylwester Lewicki. – W zmodernizowanej strategii rozwoju Olesna najważniejsze będą: gruntowna przebudowa oczyszczalni ścieków i dozbrojenie terenów inwestycyjnych za prawie 7 mln zł, które udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Chcę też podkreślić, że mimo wszystkich problemów staramy się nie oszczędzać na kulturze.

H.S.