środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Uwaga, jest działka!!!

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna

Trochę roku 2014 już na nami…

– …a u nas ostatnie miesiące przebiegają pod znakiem intensywnych działań związanych z ekonomiczną strefą, którą mamy w Oleśnie, będącą podstrefą gliwickiej strefy, która z kolei wchodzi w skład strefy katowickiej. Przez kilka ostatnich miesięcy poszukujemy ostatniego już inwestora.

Jak to robicie?

– Są to misje gospodarcze, spotkania z przedsiębiorcami i przekazywanie informacji przeróżnym kręgom osób, z którymi się spotykamy. Wszystko po to, aby wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że do końca czerwca można jeszcze na starych, lepszych zasadach rozpocząć działalność gospodarczą w naszej strefie ekonomicznej.

A później?

– Wchodzą nowe przepisy i między innymi na terenie Opolszczyzny nie będzie już zwolnień w CIT wynoszących 75 procent, ale o 15 procent niższe.

Zatem warto szybko się zdecydować i zdążyć ulokować swą firmę w waszej podstrefie.

– Oczywiście, że tak. Niebawem podpisujemy dwa akty notarialne. Mamy trzy działki w strefie i jest to ponad 5,5 hektara. Rozstrzygnęliśmy już przetarg na sprzedaż dwóch działek i dwie trzecie tego terenu jest już rozdysponowane. Po uzyskaniu z Ministerstwa Gospodarki 6,5 mln zł dofinansowania wyłoniliśmy firmę, która będzie wykonywała kanalizację, wodociąg i szybki światłowód na tym terenie, który w ciągu kilku miesięcy będzie w stu procentach uzbrojony. A mówię to dlatego, że do 18 czerwca jest jeszcze szansa wystartowania w przetargu na ostatnią działkę, która została w naszej strefie. Właśnie 18 czerwca będzie organizowany przetarg przez Gliwicką Podstrefę Ekonomiczną i zachęcam na łamach „Gminy Polskiej” potencjalnych inwestorów, aby wzięli w nim udział i ulokowali swój biznes w ekonomicznej strefie w Oleśnie.

Pod jaką działalność jest ta działka?

– W związku z tym, że uchwaliliśmy nowy plan zagospodarowania przestrzennego, na tej działce możliwe jest szerokie spektrum działalności gospodarczej. Jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem działki, to prosimy go o jak najszybszy kontakt, bowiem czasu zostało niewiele. A gdy ktoś otrzyma pozwolenie na działalność w strefie według starych zasad, to te zasady będą honorowane do 2026 roku.

Co dla was będzie najważniejsze w drugiej połowie roku?

– Mamy jasno określone zadania na ten rok budżetowy, a budżet ten jest bardzo ambitny finansowo. Ostatnio otrzymaliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której wynika, że możemy na tym poziomie inwestować, a jest to ponad 12 mln zł inwestycji w roku trudnym. Przez ostatnie lata wykorzystaliśmy ponad 35 mln zł środków unijnych, a aby to zrealizować, musieliśmy mieć niemałe środki własne, o które przecież łatwo nie jest. Jednak w tym roku wyszedł nam montaż finansowy i w związku z tym robimy termomodernizacje, na które mamy 85-procentowe dofinansowanie. Część prac została wykonana w ciągu ostatniego unijnego programowania. Praktycznie mamy więc prawie całą inwestycję sfinansowaną ze środków unijnych. Do tego dochodzi wspomniana już przeze mnie kanalizacja i nakłady na infrastrukturę drogową. Krótko mówiąc, przez najbliższe kilka miesięcy naprawdę mamy co robić i są to działania intensywne, a w kolejnym roku musimy już mieć gotową dokumentację totalnej przebudowy oczyszczalni ścieków. Przy rozbudowie kanalizacji przez ostatnie lata jest wymagana – zgodnie z nowymi przepisami unijnymi – nowa oczyszczalnia ścieków i będzie to inwestycja opiewająca na około 25 mln zł. Przygotowujemy się do tego, chcąc pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

A co z pańskim programem wyborczym?

– Ten program pisze moja praca. Jeśli mieszkańcy uznają, że dobrze pracuję, to mnie wybiorą, a jeśli nie podoba im się to, co robię, to burmistrzem już nie będę.

Rozmawiał Sławomir Grymin