niedziela, 9 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Sztandar i papieski dąb

Piątek, 8 listopada, bez wątpienia przejdzie do historii Olesna. Tego dnia Gmina Olesno otrzymała sztandar, natomiast na promenadzie przy ulicy Izydora Murka został zasadzony Dąb Niepodległości – drzewko, które pobłogosławił papież Franciszek z okazji stulecia niepodległości Polski.

Zasadzenie papieskiego dębu i uroczystość wręczenia sztandaru zainaugurowały w Oleśnie tegoroczny cykl wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Jednocześnie były one kontynuacją licznych przedsięwzięć, które rozpoczęły się na Ziemi Oleskiej w ubiegłym roku, a których celem było i jest upamiętnienie wydarzeń sprzed stu lat. Wydarzeń, które sprawiły, że po latach rozbiorów Polska odzyskała niepodległość.

W samo południe na promenadzie przy ulicy Izydora Murka burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla posadzili dąb papieski – jedno ze stu jeden drzewek, które w maju ubiegłego roku pobłogosławił papież Franciszek z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy Dąb Niepodległości – jako znak mocnych i żywych więzów pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską – został posadzony w ogrodach watykańskich. Pozostałe sto drzewek trafiło do Polski.

Uroczystość w Oleśnie zgromadziła wielu mieszkańców miasta i regionu, w tym licznych pracowników Lasów Państwowych oraz byłych i obecnych radnych. Posadzenie Dębu Niepodległości było inicjatywą oleskich leśników. A całą uroczystość rozpoczęło odegranie przez leśnych sygnalistów sygnału „Powitanie”.

– Cieszę się, że na tej wyjątkowej uroczystości możemy się spotkać tutaj, na tej pięknej promenadzie, którą po gruntownej rewitalizacji oddaliśmy niedawno mieszkańcom. To, co dzieje się dzisiaj tutaj, to bardzo ważny moment w dziejach naszej gminy – mówił Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. – Dziękuję leśnikom, panu nadleśniczemu, że udało się im zdobyć dla naszego miasta ten Dąb Niepodległości, papieski dąb. Jesteśmy jednym ze stu miejsc, które zostały w ten sposób wyróżnione. To musi cieszyć, radować, zbliżać nas wszystkich. A przecież o to nam chodzi – dodał Sylwester Lewicki.

– Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją wydarzeń, które trwają od roku, a związane są ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Też chcieliśmy się wpisać w to święto – a jako leśnicy tym, co potrafimy najlepiej, czyli posadzeniem drzewa. I udało nam się pozyskać to wyjątkowe drzewko poświęcone przez papieża Franciszka. Dąb w polskiej tradycji to drzewo wyjątkowe, symbol siły, dumy i długowieczności. Dlatego oleski dąb też ma szansę przeżyć kilkaset lat. Myślę, że za następne sto lat, kiedy nasi następcy będą pamiętali o dwusetnej rocznicy odzyskania niepodległości, ten dąb będzie zaledwie młodzieniaszkiem– mówił Grzegorz Kilma, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno.

Po uroczystościach plenerowych, w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość nadania sztandaru Gminie Olesno. Sztandar ustanowiony został przez Radę Miejską w Oleśnie 16 października 2018 r. uchwałą nr LX/451/18, na pamiątkę stulecia odzyskania niepodległości. Krzysztof Latocha, sekretarz Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru gminy Olesno, zaznacza, że to wyjątkowy symbol.

– W ubiegłym roku prowadziliśmy uzgodnienia z komisją heraldyczną i uzyskaliśmy pozytywną opinię ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 1992 roku każdy samorząd, który chce ustanowić symbol, ma obowiązek uzgodnić szczegóły z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – mówił Krzysztof Latocha.

„Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy białej po stronie odwrotnej” – czytamy w uchwale Rady Miejskiej. Tam zresztą znajdują się wszystkie detale związane z wyglądem sztandaru, sposobem jego używania i przechowywania. Uchwała określa, że na awersie sztandaru jest godło państwowe, a na rewersie herb Olesna, napis „Gmina Olesno” oraz rok „2018”, symbolizujący setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Drzewiec sztandaru jest zakończony Różą Olesna. Elementem sztandaru jest też biało-czerwona szarfa.

– Ogromnie się cieszę, że dzięki bardzo licznemu wsparciu inicjatywa ufundowania sztandaru Gminy Olesno została zakończona sukcesem – powiedział Sylwester Lewicki, burmistrz miasta. – To dowód na to, że chcemy jeszcze bardziej wzmocnić łączące nas więzi społeczne. Ten sztandar to uosobienie najwyższych wartości, takich jak tradycja, honor i godność. To zobowiązuje nas wszystkich do jeszcze lepszej pracy i służby. Pragnę, byśmy pod tym sztandarem potrafili się jednoczyć we wszystkich sprawach wymagających współdziałania i zgody.

Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego, przybliżyła zebranym historię miasta od jego początków do współczesności. Mówiła między innymi o herbie Olesna, który jest symbolem łączności wielowiekowej przeszłości z teraźniejszością miasta o bogatej historii i tradycji.

Nim Henryk Kucharczyk, przewodniczący Rady Miasta, przekazał sztandar w ręce burmistrza, symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru wbili przedstawiciele fundatorów, a ks. Walter Lenart poświęcił sztandar Gminy Olesno. Następnie burmistrz Sylwester Lewicki przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu. Jako pierwsi sztandar nieśli obecni radni Rady Miejskiej w Oleśnie: Irena Hadasik, Łukasz Czołkos i Klaudiusz Małek.

(mito)