piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Skazani na sukces

Gmina ta jest świetnym przykładem na to, że mądre plany i konsekwentna praca muszą rodzić wspaniałe owoce. Niezaprzeczalnym atutem tego samorządu jest nie tylko zgodna praca, ale także jego spore doświadczenie i energia władz. W Oleśnie od roku 2006 budżet gminy tylko rósł – w tej kadencji pozyskano najwięcej zewnętrznych funduszy na Opolszczyźnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a pieniędzy nie przejadano, tylko przeznaczano na inwestycje infrastrukturalne. Tutaj zasada zrównoważonego rozwoju nie była tylko czczą gadaniną.

Dzisiaj gmina Olesno jest inna, niż była jeszcze kilkanaście lat temu, a niewątpliwym przełomem w jej rozwoju była zmiana na szczycie samorządowej władzy w tym mieście. Można by dużo o tym pisać, lecz o rozwoju Olesna najlepiej świadczą liczby. W roku 2006 budżet gminy wyniósł 31,5 mln zł (w tym wydatki inwestycyjne 2,99 mln zł), w roku 2010 było już 57,4 mln zł (17,05 mln zł), rok 2015 z budżetem 58 mln zł (13,55 mln zł), w roku 2020 już 72,5 mln zł (7,65 mln zł) i wreszcie w roku 2024 budżet zaplanowano na rekordowe 141 mln zł (z czego na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć niemal 62 mln zł).

Sylwester lewicki

– Nie zamierzamy zwalniać tempa rozwoju i wszechstronnego działania na rzecz mieszkańców naszej gminy – uśmiecha się burmistrz Sylwester Lewicki. – Ponad 61 mln zł przeznaczymy w tym roku na inwestycje, z czego aż ponad 51 mln zł pochodzi z dotacji zewnętrznych. Zatem gmina Olesno skazana jest na sukces, i to nie tylko sukces infrastrukturalny.

S.G.

SYLWESTER LEWICKI (ur. w roku 1958), żona Jolanta prowadzi działalność gospodarczą, czworo dzieci. Bezpartyjny. Z Olesnem związany od roku 1980. Wykształcenie wyższe, mgr inż. elektroniki. Studia podyplomowe (Zarządzanie Projektami Europejskimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent Executive MBA – Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu). Był m.in. inżynierem – konstruktorem w Instytucie Badawczo-Rozwojowym EMAG, współuczestnicząc w tworzeniu projektów racjonalizatorskich z dziedziny automatyki i elektroniki przemysłowej. Pracował też pod ziemią w kopalni węgla kamiennego (inżynier elektronik i sztygar). Od roku 1990 prowadził z powodzeniem własną działalność gospodarczą – m.in. w branży farmaceutycznej i automatyki przemysłowej.

Burmistrz Olesna od roku 2006. Jest członkiem Rady Krajowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej „Kongregacja Przemysłowo-Handlowa”, współzałożycielem Stowarzyszenia „Pro Musica Viva” przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie i współorganizatorem samorządu gospodarczego. Ponadto: prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oleśnie, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa opolskiego, wiceprezes Związku Gmin Śląska Opolskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno oraz członek zarządu Stowarzyszenia S11. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami – w tym Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Za największy swój sukces w pracy samorządowej uważa stworzenie silnego i ambitnego zespołu ludzi oraz odpowiedniej atmosfery pracy, co pozwoliło na realizację planów i inwestycji, a co za tym idzie zdynamizowanie rozwoju gminy Olesno. Właśnie utworzenie kompetentnego zespołu ludzi jest – jego zdaniem – receptą na sukces w zarządzaniu gminą, a do tego otwartość na współpracę i zgodne współdziałanie, także z parterami zewnętrznymi.

U ludzi ceni kompetencje, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, a także poczucie humoru. Nie znosi małostkowości i dwulicowości. Utyskuje nad niedostateczną umiejętnością organizowania sobie wolnego czasu. Hobby związane ze sportem – jeździ na nartach i gra w brydża. Jest kibicem piłki nożnej, siatkówki i tenisa ziemnego (niedawno był na wielkoszlemowym turnieju Australian Open). Motto życiowe: Ludzi poznajemy lepiej po ich czynach niż po słowach.

Niektóre inwestycje w gminie Olesno w roku 2024

• Przebudowa ul. Pieloka (I i II etap wraz z wodociągowaniem i kanalizacją). • Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach. • Przebudowa ul. Bronieckiej w Świerczu. • Przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Studnitza w Świerczu. • Przebudowa ul. Dębowej w Kucobach. • Przebudowa ul. Długiej w Wachowie. • Przebudowa ul. Młyńskiej w Oleśnie. • Przebudowa ul. Polnej w Bodzanowicach. • Przebudowa drogi Łowszów – Wojciechów. • WCK Stare Olesno – parking. • Przebudowa drogi dojazdowej Kolonia Świercze – Broniec. • Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Częstochowskiej w Oleśnie. • Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Oleśnie. • Rewitalizacja Rynku Solnego i placu targowego. • Budowa placu zabaw przy WCK w Grodzisku (fundusz sołecki). • Plac zabaw w Wachowicach (fundusz sołecki). • Wiata rekreacyjna w Wachowie. • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wysokiej (dokumentacja). • Adaptacja pomieszczenia przy ul. Pohla na świetlicę wiejską (Wojciechów). • Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie. • Zwiększenie i utrzymanie dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Oleśnie. • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Łowszowa. • Przebudowa sieci wodociągowej w Grodzisku. • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej dla Borek Małych i Grodziska. • Oświetlenie Stadionu Miejskiego w Oleśnie. • Przebudowa zabytkowego budynku dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej w Oleśnie. • Termomodernizacja elewacji bocznej Ratusza. • Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku w Wachowie. • Prace remontowe i konserwatorskie: w kościele św. Rocha w Grodzisku, kościele w Wachowie, kościele w Boroszowie, kościele w Starym Oleśnie, kościele w Borkach Wielkich i kościele w Sowczycach. • Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kolumnie Maryjnej na Rynku w Oleśnie. • Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie.