czwartek, 29 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Rok ambitnych wyzwań

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna

Budżet Olesna na rok 2019 rada gminy uchwaliła w grudniu…

– …jednogłośnie i bardzo się z tego cieszę! Współpracę moją z radnymi oceniam bardzo dobrze, bowiem dobrze się rozumiemy, szanujemy i razem wsłuchujemy się w to, na czym najbardziej zależy mieszkańcom naszej gminy. Jesteśmy obwarowani szeregiem uwarunkowań powodujących, że w pierwszej kolejności wykonujemy takie, a nie inne inwestycje, choć wiemy, że wiele zadań czeka na swoje realizacje.

Ale jeśli pojawiają sięśrodki finansowe, dzięki którym można zrealizować jakieś zadanie, nie naruszając zbytnio budżetu gminy, to przecież trzeba z nich skorzystać w pierwszej kolejności.

– I w pewnym sensie jest to problem, bowiem jeśli mielibyśmy jakieś zadanie wykonać tylko z pieniędzy budżetu gminy, to w takim wypadku zazwyczaj czekamy, aż pojawi się możliwość zrealizowania tej inwestycji przy dofinansowaniu z jakiegoś unijnego czy krajowego projektu. Tak jest po prostu znacznie oszczędniej – budżet gminy nie jest z gumy, a i tak jest napięty niesamowicie!

Jak się ma projekt tegorocznego budżetu do tego, co zostało przyjęte?

– Projekt został przyjęty bez żadnych zastrzeżeń. Chcę podkreślić, że jest to pierwszy rok nowej, pięcioletniej kadencji, lecz wiele zadań rozpoczęliśmy jeszcze w roku ubiegłym. Zależało nam na przeprowadzeniu w miarę sprawnych procedur przetargowych i realizacji kolejnych inwestycji, które w większości powinny zakończyć się do połowy roku 2019. Natomiast te naprawdę duże przedsięwzięcia powinny zostać zamknięte do końca września. Ponadto nasze spółki komunalne także będą ogłaszać kolejne przetargi, zatem suma summarum będzie tego całkiem sporo.

Jaka jest wielkość tegorocznego budżetu?

– Oscyluje na poziomie osiemdziesięciu kilku milionów złotych, z czego prawie 22 mln zł będzie przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Będzie to zatem budżet proinwestycyjny…

– …i nie może być inaczej, jeśli około jedna czwarta budżetu przeznaczona jest na realizację inwestycji wzbogacających infrastrukturę gminy i miasta Olesno. Rok ubiegły też przebiegał pod znakiem wielu inwestycji, a kolejny będzie podobny, co wynika z zaawansowania wielu prac i podpisanych umów z organami współfinansującymi nasze zadania. A to wszystko wpływa na potrzebę intensywnej pracy już od początku roku. Nie ma czasu na wypoczynek i przestoje, aby później nie nadrabiać jakichś zaległości. Z drugiej strony niektóre przedsięwzięcia – przede wszystkim te budowlane – wymagają dobrej pogody, a ponadto sprawnego przeprowadzenia procedur i sfinansowania inwestycji.

Na klimat i pogodę samorząd wpływu nie ma…

– …ale ma na przeprowadzenie odpowiednich procedur i przygotowanie dokumentacji, więc od nas też dużo zależy. A trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że te zadania za prawie 22 mln zł nie kończą wszystkiego, ponieważ pracujemy jeszcze nad kilkoma projektami i składamy wnioski w różne miejsca o dofinansowanie inwestycji oraz liczymy na spore zewnętrzne granty. Dlatego może się okazać, że za dwa lub trzy miesiące będziemy musieli przeorganizować nasz budżet pod kątem większych inwestycji, a już teraz zaczynamy się borykać z problemami, jak to wszystko sfinansować.

Żeby korzystać z zewnętrznych pieniędzy trzeba mieć przecieżśrodki własne…

– …to raz, a z drugiej strony musimy pokazać całą inwestycję, aby w Wieloletniej Prognozie Finansowej uzyskać odpowiedni wynik. Jest to ciężka harówa – aby wszystko udało się zgrabnie dopiąć. Ponadto zależy nam na tym, aby spółka komunalna, która będzie budowała nowy basen, zrealizowała tę inwestycję, a czasu jest niewiele.

Z tego co pan mówi wnioskuję, że budżet Olesna na rok 2019 może sięgnąć nawet 100 mln zł.

– Aż tak dużo to chyba nie, ale 90 mln zł może sięgnąć i wcale nie przesadzam, mówiąc, iż realizacja takiego budżetu pociąga za sobą niemały wysiłek całego samorządu, urzędników i radnych. A przecież warto sobie przypomnieć, że zaczynaliśmy od budżetu trzydziestomilionowego. Różnica jest zatem spora, a nasze dochody własne nie wzrosły aż o tyle.

Co będzie priorytetem w tym roku?

– Realizacja wszystkich zadań rozpoczętych w roku ubiegłym, na których część już podpisaliśmy umowy. To przede wszystkim centrum przesiadkowe, kończymy budowę ścieżek rowerowych wzdłuż drogi nr 11, wokół ronda budowanego przez samorząd województwa wykonaliśmy oświetlenie i ścieżki rowerowe. Ponadto doszła przebudowa promenady za ponad 4 mln zł i stadionu za prawie 7 mln zł. A do tego dojdą zadania drogowe, m.in. w Świerczu, współfinansowane z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, i reorganizacja naszych szkół…

– …oraz wspieranie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych i przedsięwzięć kulturalnych.

– Jest tego naprawdę dużo i podczas trwania tej kadencji będzie jeszcze dochodziło mnóstwo drobnych spraw. Warto także podkreślić, że z końcem grudnia przyjęliśmy dwie rodziny repatriantów, Polaków z Kazachstanu. To dla nas nowe wyzwanie związane z wprowadzeniem rodaków w nurt życia naszego miasta, a ponadto planujemy budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Zatem jest szereg zadań, których w naszym budżecie nie widać, ale które być może trzeba będzie rozpocząć jeszcze w tym roku, aby w kolejnym roku móc je zakończyć. A jeśli dołożymy jeszcze do tego wielomilionowe inwestycje ekologiczne, czyli nową oczyszczalnię ścieków z całą infrastrukturą, budowę kanalizacji i wodociągów oraz dozbrojenie terenów inwestycyjnych, to wtedy zobaczymy, jak dużo wzięliśmy na swoje barki.

Dlatego Olesno jest jedną z najlepiej rozwijających się gmin na Opolszczyźnie i od kilku już dobrych lat poprzeczka postawiona jest tutaj bardzo wysoko.

– A w naszej gminie co rusz pojawiają się i osiedlają nowe, młode rodziny, ponadto wracają do Olesna także ci, którzy wyjechali, a wszystko dlatego, że warunki do życia są u nas coraz lepsze, a gmina i miasto naturalnie i sukcesywnie się rozwijają.

Czego zatem możemy życzyć panu na początku roku 2019?

– Tylko zdrowia i realizacji wszystkich planów.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Rada Miejska w Oleśnie 2018-2023

Henryk Kucharczyk (przewodniczący rady), Andrzej Kochański (wiceprzewodniczący rady), Klaudiusz Małek (wiceprzewodniczący rady), Jan Jaskulski (przewodniczący komisji finansów i budżetu), Artur Paluch, Tadeusz Rutko (przewodniczący komisji skarg i wniosków), Grzegorz Biernacki (przewodniczący komisji gospodarczej, infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa), Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Marek Leśniak (przewodniczący komisji polityki społecznej), Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Jan Bonk, Edeltrauda Zug (przewodnicząca komisji rewizyjnej).