poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Razem – znaczy więcej

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna

Mnóstwo zrealizowanych inwestycji i programów, pozyskane wielkie środki zewnętrzne i zgodna praca – to wyróżniało pozytywnie Olesno w mijającej już kadencji na samorządowej mapie Opolszczyzny.

– Niestety, co bym nie powiedział, będzie odebrane jako chwalenie się. Prawdę mówiąc, to, co pan mówi, bardzo mi się podoba, ale jeśli takie same odczucia mają mieszkańcy naszej gminy i potwierdzą to jeszcze w wyborach na burmistrza Olesna, to będzie mi jeszcze milej. Chcę też podkreślić, że bardzo ważne są odczucia naszej lokalnej społeczności, ale istotne jest także spojrzenie zewnętrzne na pracę samorządu. W prestiżowych, miarodajnych ogólnopolskich rankingach gmina Olesno zajmowała naprawdę przyzwoite miejsca, zarówno jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, jak i sportowe, a także przygotowanie terenów inwestycyjnych. Pragnę także dodać, iż według rankingu opolskiego urzędu marszałkowskiego plasujemy się – wśród miast powiatowych – na pierwszym miejscu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jeśli chodzi o pozyskane środki unijne.

Jakie zadania infrastrukturalne były dla was najważniejsze w tej kadencji?

– Na pewno te nie najbardziej popularne w naszej społeczności przedsięwzięcia, czyli kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do samego końca tej kadencji staraliśmy się wykorzystać wszelkie możliwości pozyskiwania na te inwestycje zewnętrznych środków finansowych, które także zaczęły się pojawiać w końcówce ostatniego programowania i na szczęście byliśmy dobrze przygotowani, aby sięgnąć po te pieniądze. Ponadto przeprowadziliśmy sporo działań termomodernizacyjnych, pięknie odrestaurowaliśmy nasz żłobek, szkołę Publiczną Szkołę Podstawową nr 3, przedszkole Publiczne Przedszkole nr 3 i kończymy modernizację miejskiego domu kultury. Zatem większość naszych obiektów oświatowych i użyteczności publicznej zostało stermomodernizowanych za 15 procent wartości inwestycji – z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Chciałbym podkreślić, że na niektórych płaszczyznach współpracujemy z innymi samorządami, widać to w Lokalnej Grupie Działania, na terenie Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno, w Związku Gmin Śląska Opolskiego i w projektach na przykład z Kędzierzynem-Koźlem, gdzie wspólnie wykonujemy projekt za blisko 20 mln zł. W pojedynkę Olesno nigdy nie byłoby w stanie pozyskać tak dużych środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i duże zadania infrastrukturalne.

To nie żaden banał, że zgodne i wspólne działanie jest zazwyczaj lepsze od indywidualnych zabiegów.

– Oczywiście, we współpracy siła i powodzenie, i jestem o tym głęboko przekonany, że jeśli mniejsze gminy będą wyznawały taką politykę, to mają szanse na realizację dużych projektów. W pojedynkę i przy małych budżetach, nawet przy wykorzystaniu środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, będzie im znacznie trudniej. Dlatego namawiam okolicznych włodarzy gmin, abyśmy nie rywalizowali, tylko współdziałali, ponieważ razem możemy zrobić więcej.

Zgoda była w tej kadencji potrzebna także w waszej radzie, bo tylko tam, gdzie prezydent, burmistrz lub wójt dogaduje się dobrze z radnymi, pracuje się lepiej, szybciej i mniej nerwowo.

– Zgadzam się z tym poglądem. Uchwały podjęte przez naszą radę były uchwalane najczęściej przez zdecydowaną większość. Świadczy to o tym, że uchwały były dobrze przygotowane na komisjach, sesje były zgodne i możemy powiedzieć, że dzięki temu wspólnie z Radą Miejską i jej przewodniczącym Piotrem Antkowiakiem mogliśmy realizować niezwykle trudne i wartościowe inwestycje. Olesno przez ostatnie cztery lata wydało mnóstwo środków zewnętrznych na inwestycje, a wszystko dlatego, że mamy dobry zespół i mądrą radę i jesteśmy w stanie dobrze wykorzystać możliwości wynikające z nowego unijnego programowania 2014-2020. Na pewno tej szansy nie prześpimy.

Co dla Olesna będzie w najbliższych latach najważniejsze?

– Kończymy dozbrajanie naszych terenów inwestycyjnych i przed nami zagospodarowanie tego obszaru. Dzisiaj z trzech działek należących do tej strefy dwie zostały już sprzedane, dwa przedsiębiorstwa tam powstaną i teraz staramy się, aby kolejne 10 ha wprowadzić do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Co za tym idzie, w najbliższych latach jednym z priorytetów będą drogi, a niedawno złożyliśmy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych duży projekt dotyczący centrum Olesna – przebudowy dróg i chodników. A ponadto uzyskaliśmy dodatkowe środki z Ministerstwa Gospodarki na dozbrojenie północnych terenów miasta. Warto podkreślić, iż do zadań, które będą realizowane na naszym terenie z kontraktu terytorialnego doszła – kolokwialnie mówiąc – obwodnica Olesna, z czego bardzo się cieszymy. Zabiegaliśmy o to konsekwentnie, wydeptując zarówno ścieżki parlamentarne, jak i ministerialne i wygląda na to, że obwodnica powstanie w latach 2015-2020.

Jak pan przekona mieszkańców gminy Olesno, aby na pana oddali swoje wyborcze głosy?

– Będę ubiegał się o ponowne burmistrzowanie, pokazałem, jak potrafię pracować, mam jeszcze sporo pomysłów i energii i mam nadzieję, że mieszkańcy ponownie mi zaufają i poprą przy urnach mnie oraz ludzi ze mną współpracujących.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Wydatki inwestycyjne w gminie Olesno w latach 2003-2006 wyniosły 10 mln 899 tys. zł, natomiast w latach 2011-2014 wydatki budżetowe to 200 mln 435 tys. zł, a na inwestycje wydano 36 mln 24 tys. zł. W latach 2007-2014 zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 78 mln zł, z czego ponad 34 mln zł pochodziło z dotacji unijnych i innych środków zewnętrznych. W latach 2007-2014 zbudowano lub zmodernizowano 26 km dróg gminnych i powiatowych. W latach 2010-2014 zakupiono trzy nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla: OSP Borki Wielkie, OSP Wysoka i OSP Borki Małe. W gminie jest siedem publicznych szkół podstawowych, dwa publiczne gimnazja i dziesięć publicznych przedszkoli. Na remonty placówek oświatowych w latach 2011-2014 wydano (bez termomodernizacji PP nr 3 i PSP nr 3): na przedszkola 481 253 zł, na szkoły podstawowe 793 592 zł i na gimnazja 417 298 zł.

W roku 2010 w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżniającym gminy najlepiej pozyskujące i wydające środki unijne, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Olesno zajęło 38. miejsce w Polsce i pierwsze w województwie opolskim. W roku 2013 w rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Olesno uplasowało się wśród miast powiatowych na 61. pozycji w kraju, wyprzedzając m.in. Namysłów (miejsce 110), Kluczbork (137) i Brzeg (250), a w rankingu „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy” tego samego pisma zajęło wśród miast powiatowych 80. miejsce, wyprzedzając m.in. Namysłów (84), Kluczbork (117), Brzeg (148) i Kędzierzyn-Koźle (161).