wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Radośnie i razem

Serdecznie witam przede wszystkich tych, którzy przyjechali do nas z daleka! – tak burmistrz Sylwester Lewicki powitał gości uroczystej sesji Rady Miejskiej Olesna, która – tradycyjnie – rozpoczynała Dni Olesna. Miał oczywiście na myśli przede wszystkim przyjaciół Olesna z jego miast partnerskich, ale nie tylko.

Tegoroczne Dni Olesna odbywały się od 22 do 24 lipca, ale tak naprawdę święto w mieście rozpoczęło się wcześniej, bo były to Dni wyjątkowe, połączone z obchodami Dni Diecezji – w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Olesno gościło młodych pielgrzymów z Meksyku, Peru, Hiszpanii i Niemiec. I także tych gości z daleka witał na sesji burmistrz Lewicki. Podkreślił przy tym, że przybysze bardzo chętnie bawią się i integrują z oleską młodzieżą. – Poznają wzajemnie swoje kultury i – mam nadzieję! – nawiązuję przyjaźnie na długie lata – mówił Sylwester Lewicki.

Przykładem takich przyjaźni na długie lata są związki Olesna z jego miastami partnerskimi. Ich przedstawiciele zawsze przyjeżdżają na Dni Olesna – w tym roku wraz z mieszkańcami Olesna świętowali Erika Hahnwald z Arnsbergu, reprezentanci Zalakaros na czele z burmistrzem Ferencem Novakiem, który wręczył burmistrzowi Lewickiemu pamiątkowy obraz kościółka św. Anny z Zalakaros, oraz delegacja ze Szkocji – Gordon Connolly i Lawrence Fitzpatrick z małżonkami. Wśród gości zaproszonych na sesję Rady Miejskiej nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa (Dni Olesna nierozerwalnie są związane z odpustem św. Anny), służb mundurowych, przedsiębiorców, dyrektorów jednostek gminnych i powiatowych, sołtysów, przedstawicieli OSP i mieszkańców.

Dni Olesna 2016 były wyjątkowe także i dlatego, że w tym roku jubileusz dziesięciolecia na stanowisku burmistrza Olesna obchodzi Sylwester Lewicki. O tym jubileuszu mówił przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk, który sesję otwierał i prowadził, a także starosta oleski Stanisław Belka. – W ciągu tych dziesięciu lat bardzo wiele się zmieniło w Oleśnie, zmieniło na lepsze, codziennie coś przybywa, a to zasługa burmistrza, radnych, mieszkańców… Zasługa wszystkich! – mówił starosta.

Dziesięć lat owych zmian i plany na rok obecny przedstawił burmistrz Lewicki w krótkiej prezentacji, podkreślając przy tym wielokrotnie, że sukcesy Olesna to wynik wspólnej pracy przedstawicieli samorządu, a także aktywności mieszkańców. Udało się stworzyć znakomite warunki dla zrównoważonego rozwoju miasta i gminy, postrzegane jako przyjazne i bezpieczne i dla mieszkańców, i dla inwestorów. Bardzo sprawnie samorząd pozyskiwał środki zewnętrzne, a największe zadania zrealizowane w owym dziesięcioleciu to m.in. budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Laguna, rewitalizacja Rynku, budowa, modernizacja i remonty wielu kilometrów dróg, chodników, ulic i ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Remontowano mieszkania komunalne i restaurowano zabytki, powstały nowe wiejskie centra kultury, prowadzono wiele działań na rzecz seniorów, rodziny i młodzieży.

Wiele też odbyło się tu ciekawych imprez – na przykład jubileusz siedmiu wieków Olesna czy imprezy cykliczne, takie jak Oleskie Uliczne Biegi Pokoju i imprezy kulturalne. Warto też podkreślić, że Olesno i jego samorząd to laureaci wielu nagród – np. zrewitalizowany oleski Rynek został uznany za najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego w roku 2015. – Szczególną troską otaczaliśmy oświatę – podkreślał burmistrz. – Dzięki temu mamy m.in. jedyny w powiecie żłobek i dziesięć przedszkoli, których funkcjonowanie pokrywa budżet gminy.

To tylko fragment działalności, jaką przez dziesięć lat prowadził samorząd kierowany przez burmistrza Lewickiego. Skalę rozwoju pokazują najlepiej liczby – w latach 2003-2006 rocznie na inwestycje przeznaczano 2,7 mln zł, w latach 2016-2016 – 9,5 mln zł rocznie. To 400 procent różnicy! – W roku 2016 na inwestycje przeznaczamy 10,7 mln zł – powiedział Sylwester Lewicki.

Serdecznie życzenia i gratulacje przekazali miastu i jego włodarzom przyjaciele z miast partnerskich. – Nasze partnerstwo jest bardzo żywe i owocne – oceniała Erika Hahnawald, a burmistrz Zalakaros Ferenc Novak mówił: – Możemy życzyć sobie, aby inne części Europy nasyciły się wartościami, jakie cechują naszą przyjaźń.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej Olesna zakończyło wręczenie medali „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”, które w tym roku otrzymali: Barbara Hortecka – plastyczka o wielkim dorobku, dziś przede wszystkim tworząca liczne prace graficzne przedstawiające piękno zabytków Ziemi Oleskiej; Zbigniew Bienias – nauczyciel WF-u, związany z Zespołem Szkół nr 2 w Oleśnie, zdobył ze szkołą szesnaście tytułów mistrza województwa w piłce nożnej, a w 2015 – brązowy medal mistrzostw Polski; Bernard Osyra – prezes Zarządu Spółdzielni Handlowej „Rolnik” Olesno, mającej certyfikaty najwyższej jakości oferowanych usług i regularnie udzielającej pomocy finansowej, materialnej oraz organizacyjnej szkołom, instytucjom społecznym, domom pomocy społecznej czy OSP; Andrzej Wiendlocha – właściciel firmy Wamet.com, który przyczynia się do rozwoju regionu i daje zatrudnienie coraz większej liczbie pracowników, m.in. dzięki budowie oleskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ProStartUp oraz Galerii Nowe Stare Kino.

Gdy przebrzmiały oklaski dla tych, którzy tak bardzo się dla Olesna zasłużyli, gdy wybrzmiały ostatnie nuty muzyki, jaką przygotowali uczniowie oleskiej szkoły muzycznej i chór Olensis, burmistrz Sylwester Lewicki ogłosił Dni Olesna za otwarte! I ruszyła cudowna machina, która od lat wciąga mieszkańców i gości Olesna – jednego z najpiękniejszych miast Opolszczyzny. Koncerty, zawody sportowe, spotkanie kabaretowe z Cezarym Pazurą, zabawy taneczne i różnego rodzaju warsztaty, wystawy malarskie i spektakle teatralne.

Dni Olesna 2016 za nami… Cóż, wszystko, co piękne i radosne, kiedyś się kończy.

Ale przed nami – Dni Olesna 2017. Bo wszystko, co piękne i radosne, kiedyś się zaczyna.

Anita Tyszkowska