środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Pracowita dekada

Przed dziesięciu laty gminą Olesno zaczął zarządzać burmistrz Sylwester Lewicki i dla najnowszej historii oleskiej ziemi był to czas przełomu i dynamicznego rozwoju gminy. Nowy włodarz potrafił zebrać wokół siebie ludzi, którym na gminie zależy, i którzy potrafią wydajnie i mądrze pracować dla dobra całej społeczności.

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy ładnie wygląda w dokumencie, ale wcale niełatwo wdrożyć ją w życie. Od wielu już lat udaje się realizować ją w Oleśnie – jednej z najlepiej rozwijających się gmin w województwie opolskim. Tutaj właśnie samorząd z powodzeniem stara się rozwijać wszystkie ważne sfery życia. W ostatniej dekadzie wzbogacano bazę sportowo-rekreacyjną, budując kompleks z krytą pływalnią – Oleską Laguną, boiska, lodowisko i skatepark. Dzięki rewitalizacji wypiękniał Rynek Olesna, a inwestycje w drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe oraz modernizacja oświetlenia ulicznego znacznie polepszyły bezpieczeństwo mieszkańców.

W Oleśnie władze gminy i radni potrafią dbać o zdobycze cywilizacji i ochronę środowiska – wiele środków finansowych przeznaczono na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowanie do budowy ekologicznych źródeł ciepła. Poza tym remontowano strażnice OSP, kupowano wozy ratowniczo-gaśnicze, termomodernizowano obiekty użyteczności publicznej i remontowano mieszkania komunalne.

– Szczególną troską otaczaliśmy oświatę – podkreśla burmistrz Sylwester Lewicki. – Poprawialiśmy jej bazę i dbaliśmy o poziom edukacji. Corocznie najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, mamy jedyny w powiecie oleskim żłobek i dziesięć przedszkoli. Ponadto odrestaurowaliśmy pomniki na cmentarzu komunalnym, kolumnę św. Nepomucena i kolumnę Maryjną na Rynku, wspomogliśmy parafię w wykonaniu instalacji przeciwpożarowej kościółka św. Anny i odnowiliśmy budynek UM. Wielkim naszym sukcesem jest przygotowanie terenów inwestycyjnych wpisanych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażenie ich w media i połączenie ul. Leśnej z drogami wylotowymi z miasta. Rada Miejska Olesna podjęła uchwałę o zwolnieniach podatkowych od nieruchomości, tworząc warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Lokalne społeczności wykonały wiele zadań w ramach funduszu sołeckiego, samorząd organizuje wiele cyklicznych imprez kulturalnych (Jazzobranie, koncert Gorących Serc, Czwartkowe Spotkania Muzealne, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej, Dni Olesna i Oleskie Uliczne Biegi Pokoju) oraz działa na rzecz seniorów, rodziny i młodzieży (powstały Młodzieżowa Rada Miasta i Miejska Rada Seniorów, wprowadzono Kartę Dużej Rodziny i Opolską Kartę Rodziny i Seniora, działa Gminny Ośrodek Wsparcia Dziennego). Gmina współfinansuje m.in. szczepienia, badania profilaktyczne dzieci, honorowe krwiodawstwo oraz Dzień Inwalidy i Rencisty.

– Wspólną pracą osiągnęliśmy bardzo wiele – uśmiecha się burmistrz Lewicki. – Gmina postrzegana jest jako przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców, dbająca o rodziny, ludzi starszych, dzieci i młodzież, świetnie pozyskująca finansowe środki zewnętrzne i otwarta dla inwestorów. Dzięki przedsiębiorczości i pracowitości nas wszystkich zrealizowaliśmy zadania, które zmieniły i unowocześniły naszą rzeczywistość i poprawiły jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

HS