środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Nowa rada i nowe wyzwania

Pierwszego grudnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie na uroczystej sesji zaprzysiężono nowych radnych i był to niezmiernie ważny dzień dla oleskiego samorządu i całej miejscowej społeczności.

Na początku sesji wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie, którym został Henryk Kucharczyk (czternastu radnych głosowało za, jeden był przeciwko).

Później radni wybrali ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących: Piotra Grendę i Andrzeja Kochańskiego, a następnie burmistrz Sylwester Lewicki złożył ślubowanie.

– Podejmując urząd burmistrza gminy Olesno uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – powiedział burmistrz, który także przywitał radnych. – Witam radnych kolejny raz zasiadających w ławach rady, ale nie mniej serdecznie witam nowych radnych, którzy zaszczytny mandat zaufania społecznego uzyskali po raz pierwszy. Kłaniam się także tym radnym, którzy nie uzyskali mandatu, a pracowali ze mną przez ostatnie dwie kadencje. Dziękuję wam za pracę na rzecz dobra ogólnego. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy pracować dla dobra ziemi oleskiej, bowiem tutaj i teraz budujemy naszą przyszłość. Dziękuję także za liczne gratulacje i okazane mi zaufanie oraz ponowny wybór na burmistrza Olesna. Ten wybór i poparcie, jakiego udzielili mi mieszkańcy naszej gminy, są dla mnie zaszczytem i motywacją do dalszej pracy. Ta kadencja różni się od poprzedniej, ponieważ Komitet Wyborczy Ziemia Oleska Nasza Przyszłość wprowadził ośmiu radnych do Rady Miejskiej i po raz pierwszy w wyborach do Rady Powiatu Oleskiego zyskaliśmy trzech nowych radnych. Gratuluję Ewie Cichoń, która została przewodniczącą Rady Powiatu Oleskiego. Głosami mieszkańców zapoczątkowaliśmy historyczną zmianę, wprowadzając do samorządu ludzi niezwiązanych politycznymi układami, ludzi znających problemy naszego regionu, którzy tutaj wyrośli, tutaj mają swoje korzenie i wniosą swoją wiedzę i doświadczenie i wspólnie z nami będą sięgać po fundusze unijne, aby budować nowe drogi, dbać o bezpieczeństwo i tworzyć wspólnotę mieszkańców. Jestem przekonany, że nasza współpraca na płaszczyźnie gmina – powiat będzie układać się bardzo dobrze. Gratuluję wszystkim radnym sukcesu wyborczego i zdobytego zaufania i życzę państwu samych trafnych decyzji. Dzisiejszą uroczystą sesją rozpoczynamy nową kadencję wspólnej pracy dla miasta i gminy Olesno. Przed nami nowe wyzwania, obowiązki i zadania, ale i nowe możliwości, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa unijna i nowe środki ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej, a także sprawności i efektywności państwa. Zdwoimy nasze działania, aby pozyskiwać jeszcze więcej środków europejskich, a na następną kadencję mamy niemało ambitnych zadań.

Do Rady Miejskiej w Oleśnie gratulacje przesłali prezydent RP Bronisław Komorowski i wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

S.G.
 

Radni Rady Miejskiej w Oleśnie VII kadencji

Przewodniczący RM Henryk Kucharczyk, wiceprzewodniczący Andrzej Kochański, wiceprzewodniczący Piotr Gręda, Irena Hadasik, Gabriela Jokiel, Małgorzata Wieczorek, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Tadeusz Rutko i Tadeusz Zamłyński.