niedziela, 2 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Jedność i zgoda budują sukcesy

Gdyby ktoś pokusił się o porównanie osiągnięć poprzedniej ekipy zarządzającej gminą Olesno do dzisiejszych sukcesów samorządowej załogi, to jakby porównywał trabanta ze sportowym bolidem lamborghini. I nie jest to żadna złośliwość lub niczym nieumotywowana przesada. W ostatnich latach rekordowe budżety gminy, hołdowanie zasadzie zrównoważonego rozwoju, wielomilionowe zewnętrzne środki finansowe pozyskane na różne projekty, powstanie strefy ekonomicznej, realizowane zadania proekologicznie i prospołeczne oraz konsekwencja we wzbogacaniu infrastruktury spowodowały, że gmina Olesno jest archetypem rozwoju, dobrej roboty i modelem wzorcowym polskiej samorządności.

Końcówka kadencji upływa w Oleśnie na finalizacji dużych projektów infrastrukturalnych związanych m.in. z drogami, w tym z obwodnicą Olesna.

– Uprawomocniła się już decyzja środowiskowa i czekamy teraz na działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Olesna – mówi burmistrz Sylwester Lewicki. – A obwodnica, poza odciążeniem miasta od ruchu samochodów ciężarowych, będzie przebiegała nieopodal naszych terenów inwestycyjnych. Jest to ciąg drogi krajowej łączącej Kołobrzeg z Bytomiem, co ma dla nas ogromne znaczenie komunikacyjne. Ale na naszej inwestycyjnej tapecie są inne zadania, będące przedsięwzięciami na dziesiątki lat – począwszy od budowy nowej oczyszczalni ścieków z fragmentami kanalizacji za prawie 20 mln zł, poprzez gruntowną modernizację stadionu miejskiego, promenadę z placami zabaw, a skończywszy na zaawansowanym dokumentacyjnie projekcie przebudowy starego basenu zlokalizowanego w centrum miasta. A ponadto podpisujemy teraz szereg umów m.in. na przebudowę naszego parku miejskiego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej i zajmiemy się niską emisją i szeroko pojętą walką z zanieczyszczeniami powietrza, korzystając z projektów regionalnych i krajowych.

Przez ostatnie cztery lata samorząd Olesna mocno inwestował w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

– To przede wszystkim budowa i modernizacja stadionu z bieżnią tartanową i elementami stadionu lekkoatletycznego oraz przebudowa zaplecza piłkarskiego z nową widownią, co wraz z Oleską Laguną i „orlikiem” tworzy centrum sportowo-rekreacyjne, którego nie powstydziłoby się miasto znacznie większe niż nasze – ocenia burmistrz Lewicki. – Ale cieszymy się także z projektów zrealizowanych w latach poprzednich, które teraz procentują. Przede wszystkim gruntowna przebudowa i modernizacja oleskiego Rynku i dochodzących do niego uliczek, co spowodowało znaczne polepszenie wizerunku centrum miasta. To był przysłowiowy strzał w dziesiątkę i cieszymy się, że możemy teraz spotykać się w tym fajnym i atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów miejscu.

W kadencję samorządową 2014-2018 wpisała się także reforma oświatowa, która dla wielu gmin była niełatwa do wprowadzenia.

– Niektóre spotkania nie były łatwe, szczególnie w tych miejscowościach, w których znajdują się szkoły podstawowe, ale najważniejsze jest to, że te podstawówki pozostały i żadnej z nich nie będziemy likwidować, mimo tego, że pociąga to za sobą większe nakłady finansowe – wyjaśnia Sylwester Lewicki. – Zatem nie tylko utrzymaliśmy wszystkie placówki, ale do tego zdecydowanie poprawiliśmy poziom oświaty i opieki związanej z funkcjonowaniem rodzin na terenie naszej gminy. Krótko mówiąc, jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która ma taką dużą liczbę szkół podstawowych i przedszkoli – szczególnie na terenach wiejskich, co dzisiaj jest prawdziwą rzadkością, i to nie tylko na Opolszczyźnie.

Samorząd Olesna wyróżnia także to, że poza miastem inwestował niemało również na terenach rustykalnych.

– Staraliśmy się, oczywiście w miarę potrzeb, brać pod uwagę oczekiwania naszych mieszkańców na wsiach – podkreśla burmistrz Sylwester Lewicki. – Wystarczy zdać sobie sprawę z tego, że teraz wprowadzamy budżet obywatelski w mieście, a fundusz sołecki funkcjonuje u nas od kilku dobrych lat i świetnie się sprawdził na terenie osiemnastu sołectw, gdzie ich mieszkańcy sami mogą decydować o tym, co w najbliższym czasie chcieliby wykonać na swoim terenie.

W tę kadencję samorządową wpisało się również nowe programowanie unijne, konkursy, nabory i pozyskiwanie dotacji z wielu projektów.

– Cały szereg działań podejmowanych przez nas wcześniej teraz dopiero owocuje podpisaniem kolejnych umów. Tylko w tym roku na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 21 mln zł, przy siedemdziesięciokilkumilionowym budżecie gminy Olesno – informuje burmistrz. – To ogromny wysiłek, niezła gimnastyka logistyczna, abstrahując od zawirowań rynkowych nas dotykających, co powoduje, że jeśli chcemy wykonać duże zadanie za finansowe środki zewnętrzne, to do tego przedsięwzięcia zmuszeni jesteśmy dołożyć więcej swoich pieniędzy budżetowych. Zatem działania związane z pozyskiwaniem finansowych środków unijnych i pieniędzy z budżetu państwa oraz środków wspomagających nasze rezerwy wymagają od nas dużej elastyczności i operatywności, aby zaplanowane inwestycje, na które są granty zewnętrzne, udało się w najbliższym czasie zrealizować. A nasze duże zadania – poza budową oczyszczalni – kończą się w połowie przyszłego roku i jest to wykonanie zmasowanej liczby inwestycji w bardzo krótkim czasie.

Tylko dobra współpraca władz każdej z polskich gmin z radami jest gwarantem dobrej roboty i sukcesu samorządów i jest to tajemnicą poliszynela.

– Naszą współpracę z radą oceniam bardzo wysoko – uśmiecha się burmistrz Lewicki – bowiem duże projekty infrastrukturalne wymagały jedności i zgody. Bez tego nie moglibyśmy przeprowadzić szybko strategicznych przedsięwzięć. Zadania te, pochłaniające ogromną część naszego budżetu, wymagały konsensusu oraz zgody wszystkich i w zasadzie uchwały budżetowe podejmowane były jednogłośnie. Z tego cieszę się niezmiernie i choć ten okres przepracowaliśmy bardzo ciężko, to w atmosferze ogólnego zrozumienia i dzięki temu niektóre zadania bardzo ważne dla mieszkańców zostały przesunięte trochę w czasie, aby można było zrealizować duże inwestycje, na które dzisiaj mamy zewnętrzne dofinansowania.

Najbliższa przyszłość Olesna jawi się w jasnych barwach, a priorytetami samorządu będzie dokończenie zadań sportowo-rekreacyjnych, programów rządowych (np. Mieszkanie plus), inwestycji drogowych, pozyskanie inwestorów do ulokowania swoich firm na terenie oleskiej specjalnej strefy ekonomicznej, rozwój oświaty i promocja zabytków.

– A jeśli mieszkańcy ponownie mi zaufają i poprą moją kandydaturę na burmistrza Olesna – uśmiecha się Sylwester Lewicki – to zrobię wszystko, aby nasza gmina dalej dynamicznie się rozwijała – tak jak to dzieje się do tej pory.

HS