sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Działać będziemy etapami

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna

Na początku roku najważniejszą sprawą dla gminy jest budżet…

– Cieszę się, że zaproponowany przeze mnie budżet został przyjęty przez radę jednogłośnie jeszcze w końcu roku ubiegłego i nie musieliśmy przyjmować styczniowego prowizorium. Budżet jest uchwalony, wiemy, co będziemy robić przez najbliższy rok, choć do końca nie jesteśmy zadowoleni, oczekiwaliśmy, że harmonogramy środków unijnych będą przygotowane do końca minionego roku.

Czyli w Oleśnie panuje optymizm?

– Optymizm był, ale brutalna rzeczywistość wskazuje, że dopiero w połowie roku może być coś więcej wiadomo, jednak wtedy znacznie trudniej będzie dokonywać korekt budżetowych. Krótko mówiąc, robimy to, na co mamy zagwarantowane środki finansowe, w większości zewnętrzne, na największe i najbardziej kosztochłonne nasze inwestycje. Będzie to dla nas rok mocno inwestycyjny, ponieważ na inwestycje mamy ponad 13 mln zł.

Pierwsze jednogłośne głosowania radnych wskazują, na to, że jest duża szansa na dobrą współpracę z nimi.

– Zawsze liczę na zgodną współpracę z radnymi i staramy się wytworzyć taką atmosferę pracy, żeby coś dobrego z tego wynikało, przede wszystkim dla mieszkańców gminy. Mam nadzieję, że z nową radą współpraca ułoży się co najmniej dobrze.

A jakie są najważniejsza zadania stojące przed wami w tym roku?

– Składaliśmy wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotyczący dróg w centrum Olesna, projekt ten opiewa na ponad 4 miliony złotych, kończymy kilkumilionowy projekt kanalizacyjny wspólnie z Kędzierzynem-Koźlem, udało się dodatkowo pozyskać dwa miliony i zrobimy jeszcze fragment kanalizacji oraz wybudujemy drogę dojazdową do tychże terenów. Mamy też w Sowczycach drogę z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz kilka zadań związanych z finansowaniem inwestycji rozpoczętych w roku minionym; są to zakończenia projektów, na które mieliśmy osiemdziesięcioprocentowe dofinansowania – m.in. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Jak widać, ten rok będzie należał do bardzo pracowitych.

A co z zadłużeniem gminy? Płynność finansowa będzie miała kapitalne znaczenie w perspektywie sięgania po unijne granty.

– Jeśli nadal będzie w naszym kraju restrykcyjne podejście, wskaźniki dochodów i wydatków będą tak ostro wymagane jak do tej pory, to zmusi nas to do – kolokwialnie mówiąc – niezłego główkowania i finansowej gimnastyki, aby te pieniądze pozyskać. Tym bardziej, że mamy w perspektywie naprawdę dużą inwestycję – przebudowę i gruntowną modernizację oczyszczalni ścieków, co pochłonie ponad 20 mln zł. A wyczyszczenie się przy realizacji jednej inwestycji z większości dostępnych środków może spowodować, że inne ważne zadania będą trudne do przeprowadzenia, bo niełatwo będzie pozyskać na nie zewnętrzne granty. Z drugiej strony będziemy działać konsekwentnie i etapami, aby najbliższy okres unijnego finansowania spożytkować jak najlepiej. Chcę też podkreślić, że mamy także – wspólnie z innymi gminami – ciekawe pomysły związane z obszarem funkcjonalnym. Kończymy przygotowywać strategię dla tego obszaru, obejmującego kilkanaście samorządów – z powiatów kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Czekamy na uszczegółowienie zasad w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzisiaj niewiadomych jest bardzo dużo.

Będzie to zatem rok pracowity i pełen nadziei…

– …niełatwy także dla funkcjonowania naszego urzędu, bowiem będą dwie kampanie wyborcze – prezydencka i parlamentarna. Pracy nam przybędzie i na pewno łatwo nie będzie. A teraz z innej beczki: przez Olesno przebiegają trzy drogi wojewódzkie i droga krajowa i najbliższe lata upłyną nam na przekonywaniu zarządców tych dróg, aby inwestycje od dawna przygotowywane – na niektóre mamy już gotową dokumentację – zostały wreszcie zrealizowane.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i realizacji planów,

sukcesów w pracy i wiele radości w życiu osobistym w roku 2015

życzy Czytelnikom „Gminy Polskiej”

burmistrz Sylwester Lewicki