środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Droga do lepszego rozwoju

Niewiele jest gmin na mapie województwa opolskiego, które w ciągu dziesięciu lat zwiększyły swój budżet o ponad dwa razy. Do takich należy gmina Olesno, która dobrze wie, jak korzystać z pojawiających się szans i z powodzeniem realizuje nawet najambitniejsze przedsięwzięcia. Do takich zadań należy obwodnica miasta.

Zgodnie z informacjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad droga ekspresowa S11 docelowo będzie miała 550 km długości. Korytarz drogi prowadzi w większości śladem obecnej drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom to jedna z podstawowych tras komunikacji drogowej łącząca środkowe i zachodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A4 – z Małopolską i Podkarpaciem.

Przedmiotem prowadzonych prac projektowych jest budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku od połączenia z projektowaną obwodnicą Bąkowa w km 497+720 do granicy województw śląskiego i opolskiego.

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego analizowane są trzy warianty przebiegu drogi ekspresowej S11, a w kolejnym etapie prac projektowych zostanie wykonana Koncepcja Programowa dla wariantu preferowanego wraz z uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w dwóch etapach: w pierwszym powstanie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu (po jednym dla każdego kierunku), a w drugim etapie zostanie dobudowana druga jezdnia tak, aby docelowo projektowana trasa posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami dla każdego kierunku.

Wpisanie budowy obwodnicy Olesna do zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 gwarantuje środki finansowe na realizację jednej z największych inwestycji na Opolszczyźnie i jest wielkim sukcesem samorządu Olesna. Warto też podkreślić, iż aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych była możliwa dzięki zwiększeniu przez rząd budżetu programu ze 107 mld zł do 135 mld zł. Dzięki realizacji tego zadania zostaną stworzone warunki do lepszego rozwoju gospodarczego gminy Olesno, gmin sąsiednich i całego regionu.

www.olesno.pl

obwodnica-olesna.pl

31 sierpnia br. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podjęła ostateczną decyzję o zarekomendowaniu budowy obwodnicy Olesna w wariancie północnym. Oznacza to, że w 2018 roku rozpoczęta zostanie procedura przetargowa, a po wyborze wykonawcy ruszy budowa, na którą tak długo czekaliśmy.

Obwodnica Olesna to jedna z największych i najważniejszych inwestycji na Opolszczyźnie. Bez wątpienia wzmocni pozycję naszej gminy w regionie, uatrakcyjni oleskie tereny inwestycyjne, w szczególności objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, oraz wyprowadzi ruch z centrum miasta. Obwodnica Olesna licząca 24,6 km będzie odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Początek będzie na granicy Kolonii Ciarka i Bąkowa, a koniec za Łomnicą, na granicy województw opolskiego i śląskiego. Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota blisko 720 milionów złotych.

Wspólnym interesem nas wszystkich jest, by powstała jak najszybciej.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki