wtorek, 5 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olesno: Chcemy być przygotowani

Rozmowa z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna

 

Wielu samorządowców mówiło mi, że rok 2015 jest okresem na przeczekanie i przygotowanie się do nowego unijnego programowania…

– …i ten rok jest rokiem na dobry początek nowej, trzeciej już mojej kadencji. I choć na zakończenia ostatnich inwestycji trzeba trochę poczekać, to już teraz mogę powiedzieć, iż spędziliśmy go bardzo intensywnie jeśli chodzi o realizację naszych pomysłów inwestycyjnych. Wielkość naszego całorocznego budżetu wynosi około 60 mln zł, a w tym roku na inwestycje wydaliśmy do tej pory blisko 14 mln zł – i jest to naprawdę bardzo wiele.

Na co wydawaliście te środki finansowe?

– Przede wszystkim na zadania infrastrukturalne – drogi, wodociągi, kanalizację i przydomowe oczyszczalnie. Jest tego naprawdę sporo jak na ten pierwszy rok, w którym zaczynają się otwierać perspektywy z nowego unijnego programowania 2014-2020. Chcemy do tego programowania być najlepiej przygotowani, a to przygotowanie wiąże się przecież ze środkami finansowymi.

Część włodarzy polskich gmin skupiła się na tym, aby w roku 2015 – kolokwialnie mówiąc – wyczyścić sobie pole i pospłacać kredyty.

– Rzeczywiście, niektórzy tak działają, ale ja chcę podkreślić, że przez ostatnie kilka lat z czternastu milionów złotych obligacji, które zaciągnęliśmy, już siedem milionów spłaciliśmy, jednocześnie mocno inwestując. Cóż, pieniądz w dzisiejszych czasach jest nadzwyczaj tani i na pewno nie pozwolimy sobie na jakiś zastój, zdając sobie sprawę, że najbliższe kilka lat jest okresem kluczowym i inwestycje, które są możliwe do zrobienia, musimy koniecznie zrealizować.

Czyli?

– Jest to m.in. potężna inwestycja związana z kompleksową modernizacją oczyszczalni ścieków oraz bardzo ważne przedsięwzięcia drogowe – budowa ulicy Wygodzkiej i połączenie z drogą krajową nr 11, a także inne zadania, które mamy zamiar zrealizować dzięki zewnętrznym dofinansowaniom.

Był to w Oleśnie także rok dobrej współpracy burmistrza z radnymi i dzięki temu statek z napisem „Olesno” płynie wybranym kursem i nie napotyka na rafy i większe sztormy.

– Staramy się rozmawiać ze sobą, przekonywać się i uzgadniać stanowiska, używając merytorycznych argumentów. Wszystko po to, abyśmy mogli dobrze wykorzystać czas, mając wpływ na to, co się w naszej gminie dzieje i będzie się działo w najbliższej przyszłości.

Hołdowaliście gospodarce zrównoważonej, nie zapominając o terenach wiejskich.

– Co roku zwiększamy kwotę funduszu sołeckiego, a ponadto chcę podkreślić, że z całej sumy środków finansowych przeznaczonych na oświetlenie, aż 80 procent poszło na tereny wiejskie. Poza tym remontujemy drogi i pokrywamy je nową nawierzchnią (m. in. w Wojciechowie, Wachowie, Borkach Wielkich, Łomnicy i Świerczu – przyp. autora.), także budujemy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zakładaliśmy przydomowe oczyszczalnie.

A w mieście?

– To przede wszystkim inwestycje związane z budową kanalizacji. Wybudowaliśmy nowe drogi, między innymi ul. Biskupicką, ponadto zrobiliśmy ponad 4 km nowych ścieżek rowerowych i „schetynówkę” za ponad 3 mln zł. A do tego dochodzi partycypacja w budowie dróg wyższej kategorii i przebudowywany jest dwukilometrowy odcinek ul. Opolskiej, od ronda, za ponad 8,5 mln zł. Były też wykonywane remonty przy drodze krajowej nr 11 i współfinansujemy także budowę dróg powiatowych. Jak widać, w tym roku wydatków na drogi było naprawdę sporo!

Co było najważniejsze, poza działaniami dotyczącymi wzbogacania infrastruktury?

– To działania związane zarówno z oświatą, jak i kulturą. Mimo niżu demograficznego, w dalszym ciągu funkcjonują wszystkie – zarówno wiejskie, jak i miejskie – szkoły i przedszkola. A co do kultury, to przed paroma dniami był u nas Festiwal Piosenki Poetyckiej, w najbliższych dniach miłośnicy muzyki spotkają się na Jazzobraniu, a 11 listopada z okazji Święta Niepodległości na uroczystym koncercie wystąpi m.in. Ryszard Rynkowski. Poza tym dysponujemy niezłą bazą sportowo-rekreacyjną, z Oleską Laguną na czele, i myślę, że w Oleśnie można całkiem przyjemnie żyć, mieszkać i pracować.

A co się dzieje w waszej strefie ekonomicznej?

– Powoli jest zapełniana i mamy nadzieję, że kolejne 31 hektarów zostanie wprowadzone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co pozwoli przyciągnąć nam kolejnych inwestorów.

Z tego co pan mówi wnioskuję, że dla waszego samorządu był to dobry rok.

– Na pewno rok bardzo pracowity…

Rozmawiał Sławomir Grymin

• Tegoroczne inwestycje oświetleniowe: przejścia dla pieszych (ul. Wielkie Przedmieście, ul. Kluczborska w Starym Oleśnie), Kucoby, przysiółek Wydzieracz); przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Krasickiego; budowa oświetlenia drogowego (Olesno – ul. Młyńska, Bodzanowice – ul. Polna, Świercze – ul. Częstochowska. • Drogi: przebudowa w Oleśnie ulic – Krasickiego, Pieloka, Powstańców Śl., Dworcowa, Sądowa, Drzymały, Krzywa, Prusa i Zielona; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Krzywa) we wsi Sowczyce; budowa drogi do terenów inwestycyjnych (ul. Biskupicka); przebudowa dróg – ul. Piaskowa w Wojciechowie, ul. Długa w Wachowie, ul. Młyńska w Borkach Wielkich, łącznik między ul. Strażacką i DK 11 w Łomnicy, droga osiedlowa w Świerczu; wykonanie nawierzchni dróg frezem asfaltowym w Borkach Wielkich, Obłąkach, Kolonii Łomnickiej i Nowym Wachowie. • Inwestycje komunalne: przydomowe oczyszczalnie ścieków w Leśnej, Boroszowie i Brońcu, rozbudowa sieci wodociągowej w Starym Oleśnie (ul. Dziubek i Kolejowa) oraz opracowanie dokumentacji i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie; wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej dla ul. Zielonej w Oleśnie. • Partycypacja w kosztach budowy dróg: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 (ul. Opolska w Oleśnie – Łowszów); remont dróg przez Broniec oraz Łomnicę; przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi nr 494 z ul. Wygodzką.