poniedziałek, 30 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oleśnica – miasto: Najważniejszy jest rozwój

Rozmowa z Janem Bronsiem, burmistrzem Oleśnicy

Czy pańskim zdaniem zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zmieni polską samorządność, otwartość samorządowców, sposób spotykania się z ludźmi i na przykład uczestnictwo w masowych imprezach?

– Obawiam się, że to brutalne morderstwo nie było początkiem, a jedynie elementem pewnych zmian, które i tak następują w samorządzie i w polityce. Już dawno przestaliśmy się spierać na argumenty, a coraz częściej spór zaczyna mieć charakter personalny – bo prościej obrzucić kogoś inwektywami, niż żmudnie przekonywać go do swoich racji. Samorządowcy zawsze mówili: niechaj wielka polityka pozostanie w Warszawie, a my w samorządzie jesteśmy gospodarzami realizującymi cele podstawowe i dla nas najważniejszy jest bezpośredni kontakt z ludźmi, zorganizowanie imprezy kulturalnej, czy też wykonanie kanalizacji lub wybudowanie oczyszczalni ścieków. Ale powoli nawet to się zmienia, a argumenty padające na forach dyskusyjnych, ale również na sesjach rad i innych oficjalnych spotkaniach, niczym nie przypominają dawnych czasów, kiedy to spieraliśmy się na argumenty i dyskutowaliśmy o faktach, a nie obrzucaliśmy się wzajemnie inwektywami. To jest dziwny czas i w tym względzie ta śmierć jest bolesna, tragiczna i bezsensowna.

Porozmawiajmy teraz o Oleśnicy. Co w tym roku będzie najważniejsze dla waszego samorządu?

Jan Bronś
Jan Bronś

–Podstawowym naszym priorytetem jest rozwój Oleśnicy. Postaramy się dać mieszkańcom to, czego oczekują, poczynając od wzbogacenia infrastruktury technicznej, a kończąc na wsparciu senioralnym i kulturze. Przede wszystkim trzeba zapewnić ludziom właściwe warunki funkcjonowania, a Oleśnica jest bardzo dobrym miejscem do życia. To piękne miasto, wyposażone w niezłą infrastrukturę techniczną i społeczną, gdzie m.in. dobrze funkcjonuje wewnętrzna komunikacja drogowa, zakład uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków oraz wiele podobnych podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych. Jest miastem oferującym swoim mieszkańcom szkolnictwo na przyzwoitym poziomie, działający przez cały rok aquapark, tereny rekreacyjne i spacerowe oraz ścieżki rowerowe. Jest też u nas coraz więcej dobrych miejsc pracy, a poza tym Oleśnica jest doskonale skomunikowana z Wrocławiem. Chcę też podkreślić, że jednym z głównych celów naszego samorządu jest poprawienie ludziom funkcjonowania w mieście i dzisiaj wydaje się konieczne zbudowanie obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451, aby kilka tysięcy samochodów dziennie – przede wszystkim ciężarowych – nie wjeżdżało do miasta. Trzeba ułatwić zjazd z trasy nr 8 na węźle Oleśnica-Zachód, umożliwiając przebudowę ulicy Dobroszyckiej. Jednocześnie zajmiemy się rozbudową sieci kanalizacyjnej, drogami i uzbrajaniem naszych terenów, aby rozwijało się osadnictwo wielo- i jednorodzinne.

Gdy włodarz gminy dobrze współpracuje z radnymi, zazwyczaj można zrobić więcej…

– Sądzę, że ta współpraca będzie u nas pozytywna. Dzisiaj w radzie są osoby z dwóch komitetów wyborczych. Na dwudziestu jeden radnych trzynastu reprezentuje podobny do mojego punkt widzenia na rozwój Oleśnicy, co gwarantuje harmonijną współpracę i związane z tym odpowiednie efekty. A najważniejsze, że rada jest zdeterminowana, aby rozwijać Oleśnicę i chętna do działania.

Jaki zatem będzie ten rok dla Oleśnicy?

– Bardzo trudny, bowiem przygotowany i przyjęty budżet jest budżetem nierozwojowym. Dlatego już w ubiegłym roku zaczęliśmy wprowadzać szereg oszczędności, które mają uzupełnić wydatki inwestycyjne, ale łatwo na pewno nie będzie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Rada Miasta Oleśnicy 2018-2023

Aleksander Chrzanowski (przewodniczący), Paweł Leszczyłowski (wiceprzewodniczący), Jacek Malczewski (wiceprzewodniczący), Dorota Adamczyk-Gajda, Mariola Aiyegbusi, Wojciech Bartnik, Henryk Bernacki, Paweł Bielański, Marek Czarnecki, Adam Hrehorowicz, Marek Kamaszyło, Kazimierz Karpienko, Michał Kasprzyszak, Michał Kołaciński, Beata Krzesińska, Jan Mandat, Wiesław Piechówka, Robert Sarna, Adam Wójcik, Tadeusz Żółkiewski, Grzegorz Żyła.