wtorek, 26 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oleśnica – miasto: Najważniejsze – rozwój zrównoważony

Wieloletni gospodarz Oleśnicy Jan Bronś wrócił do zarządzania miastem, ale szczęśliwy raczej nie był, gdy przyjrzał się schedzie po poprzedniku. W styczniu burmistrz Bronś oceniał, iż rok 2019 będzie dla Oleśnicy okresem trudnym, bowiem przygotowano i przyjęto budżet nierozwojowy.

Już od wygranych wyborów samorządowych i od początku roku oleśnicki samorząd poczynił spore oszczędności i wykonał niezłą gimnastykę finansową, aby miasto mogło normalnie funkcjonować i rozwijać się prawidłowo. Warto podkreślić, iż od lipca do końca października po raz pierwszy wprowadzono w Oleśnicy system rowerów „Olbike”, w ramach którego mieszkańcom udostępniono do wypożyczenia 40 rowerów, na sześciu stacjach zlokalizowanych w strategicznych punktach miasta, a do obsługi sytemu stworzono mobilną aplikację na telefon. W przyszłym roku system ma być rozszerzony o dodatkowe rowery, w tym także dla dzieci i powstaną dodatkowe stacje.

Ponadto 28 października zainaugurowano projekt Oleśnickiej Szkoły Przeciw Przemocy adresowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz przeciwdziałanie mobbingowi. Projekt Zespołu Oświaty Samorządowej i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ma także służyć zwiększaniu wiedzy dotyczącej źródeł przemocy i chronić przed jej negatywnymi skutkami. Pierwszym etapem projektu była debata uczniowska przeprowadzona przez psychologów, kolejnym będą zajęcia prowadzone przez uczniów i dotyczące przeciwdziałania przemocy, a w planie jest sformułowanie Manifestu Oleśnickich Uczniów Przeciw Przemocy. Poza tym zostanie przygotowany spot o przeciwdziałaniu przemocy, turniej gry w boule oraz przemarsz przedstawicieli szkół przez miasto i spotkanie z burmistrzem.

Z okazji Miejskich Obchodów Dnia Seniora oleśnickim seniorom rozdano blisko 500 kopert życia zawierających najważniejsze informacje o stanie ich zdrowia, przyjmowanych lekach, kontaktach do najbliższych i danych osobowych, a działanie to jest częścią ogólnopolskiej akcji skierowanej do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.

Wiele tegorocznych inwestycji w Oleśnicy związanych jest ze wzbogacaniem infrastruktury miasta, a najważniejszymi były przebudowy placów – Zwycięstwa (koszt blisko 6 mln zł) i Fatimskiego (ponad 2 mln zł), wybudowanie kanalizacji deszczowej i zamontowanie nowego oświetlenia ulicznego przy ulicach Pogodnej i Tęczowej (ponad 1,3 mln zł) oraz zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ulicach Modrej i Truskawkowej.

W trakcie realizacji są: przebudowa drogi w Nieciszowie, przebudowa ul. Limanowskiego, budowa nowych ścieżek rowerowych, remont miejskiego muru obronnego, budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach Belgijskiej i Europejskiej oraz przebudowa i modernizacja ulic Polnej, Owocowej, Jagodowej i Kusocińskiego.

A już z całkiem innej beczki, to warto wiedzieć, że w mieście będzie nowoczesne kino, a biorąc wszystko pod uwagę, widać wyraźnie, że w Oleśnicy dzieje się całkiem sporo, dzieje się też mądrze i nowocześnie.

S.G.