sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oława: Dobro mieszkańców – najważniejsze

Rozmowa ze Zdzisławem Brezdeniem, starostą oławskim

Dobre wyniki w realizowaniu zaplanowanych zadań powiat oławski zawdzięcza też zgodnej pracy – każdy starosta powinien potrafić rozmawiać i dogadywać się z ludźmi, także z tymi, którzy mają inne poglądy na rozwiązywanie problemów i reprezentują inne barwy polityczne.

– Cztery lata pokazały, że obraliśmy właściwą drogę, choć na początku koalicję w naszym powiecie nazywano wręcz egzotyczną i nikt nie dawał nam szans na to, że dotrwamy w niej do końca kadencji.

W jakim kierunku, pańskim zdaniem, powinien rozwijać się powiat oławski?

– Jego przyszłość została nakreślona i będzie się opierała na trzech głównych sprawach: budowie Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego
– wielkiego kosztochłonnego ośrodka i sztandarowej dla nas inwestycji, szkolnictwa zawodowego, które będziemy chcieli unowocześnić, budując być może nowoczesny obiekt, gdzie będą zlokalizowane nowoczesne warsztaty szkolne dla zespołu szkół zawodowych, i kontynuowanie – wspólnie z gminami – inwestycji drogowych.

Starosta musi też potrafić się dogadać z włodarzami gmin…

– …i nie jest to czasem sprawa prosta. Każdy z burmistrzów czy wójtów jest inny, bywa, że różne mają cele i preferencje polityczne. Ale nie wolno się zacinać w uporze, trzeba dążyć do porozumienia, bowiem najważniejsze jest dobro mieszkańców, na rzecz których wszyscy pracujemy.

A czy potrafi pan rąbnąć pięścią w stół?

– Czasami tak, jeśli to konieczne.

Co będzie z pańską zawodową przyszłością?

– To wróżenie z fusów, ale być może ponownie zostanę starostą, a może burmistrzem Oławy. Mam sporo doświadczenia zawodowego, byłem radnym powiatowym, teraz jestem starostą i – bez fałszywej skromności – oceniam, iż mogę być burmistrzem. Mam niezłe wykształcenie [inżynier mechanik i inżynier budownictwa drogowego – przyp. autora], a poza tym jestem energiczny, pracowity, lubię ludzi i mam dobre pomysły na rozwój Oławy i polepszenie poziomu życia jej mieszkańców.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Główne inwestycje i projekty realizowane przez powiat oławski w ostatniej kadencji

Rok 2011 • Termomodernizacja ZSP nr 1 w Oławie i ZSP w Jelczu-Laskowicach. • Połączenie Jelcza-Laskowic ze wschodnią częścią Wrocławia przez przebudowę drogi powiatowej. • Budowa drogi łączącej ulice Kutrowskiego i Baczyńskiego. • Przebudowa mostu na rzece Kunie. • Poprawa połączeń tranzytowych w Oławie w kierunku A4 i S8 przez modernizację dróg powiatowych.

Rok 2012 • Przebudowa dróg powiatowych w Chwałowicach, Kucharach i Lizawicach.

Rok 2013 • Przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury na terenie ZS im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. • Termomodernizacja budynku LO nr 1 w Oławie. • Remont ul. Kolejowej w Biskupicach Oławskich i ul. Kościuszki w Minkowicach Oławskich. • Przebudowa dróg powiatowych w Miłoszycach i Kończycach. • Budowa ciągów pieszych przy ul. Zwierzyniec Duży. • Wykonanie chodników przy ul. Zacisznej i w Oleśnicy Małej.

Rok 2014 • Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. • Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie i obiektów na potrzeby organizacji warsztatów ZSP nr 1 w Oławie. • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. • Remont internatu przy ZSP nr 1 w Oławie. • Przebudowa dróg w Chwałowicach, Niemilu, Jankowie, Kończycach oraz ulic Kilińskiego i Żołnierza Polskiego w Oławie. • Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 i kanalizacji deszczowej w Siedlcach, przebudowa dróg powiatowych w Zakrzowie i Wójcicach.