wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Odnowa Wsi na Dolnym Śląsku

Jeśli chcesz zbudować statek, nie każ ludziom chodzić po drewno i nie wydawaj poleceń. Zamiast tego naucz ich tęsknić za bezkresnym morzem. Antoine de Saint-Exupery


 

Powyższe motto, promowane przez gminę Dzierżoniów, doskonale określa podstawową myśl przyświecającą Odnowie Wsi na Dolnym Śląsku.


 

Liczba sołectw zgłoszonych do programu przekroczyła 900 (niemal 30 proc. spośród sołectw w województwie). Formalnie województwo dolnośląskie przystąpiło do realizacji Regionalnej Odnowy Wsi w roku 2009, gdy Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr XXXVI/598/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji działań z zakresu Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego. Celem działań samorządu województwa w ramach Odnowy Wsi jest budowanie regionalnego systemu wsparcia dla różnego rodzaju oddolnych inicjatyw służących rozwojowi obszarów wiejskich. Ważnym elementem jest również uspołeczniony charakter realizowanych przedsięwzięć i niezwykle wysoka efektowność relatywnie niewielkich środków finansowych. Co roku rezerwowane są w budżecie województwa środki na realizację Odnowy Wsi.

W ramach systemu wparcia, w latach 2009-2013 zorganizowanych zostało 31 spotkań i szkoleń dla liderów oraz gminnych koordynatorów z zakresu między innymi zakładania stowarzyszeń oraz pisania i rozliczania projektów. W spotkaniach i szkoleniach tematycznych udział wzięło przeszło 1100 liderów wiejskich z całego województwa. Każdego roku celem podsumowania funkcjonowania Odnowy Wsi na Dolnym Śląsku organizowany jest uroczysty dwudniowy Kongres Odnowy Wsi. W czterech dotąd zorganizowanych kongresach ogółem udział wzięło ponad 850 liderów i gminnych koordynatorów Odnowy Wsi.

Ważnym elementem edukacyjnym są także podróże studyjne, mające na celu przybliżenie najlepszych przykładów oddolnych inicjatyw i projektów realizowanych w innych regionach kraju i na terenie województwa dolnośląskiego. Łącznie odbyło się 13 podróży studyjnych, w których udział wzięło 585 liderów wiejskich i gminnych koordynatorów Odnowy Wsi. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie w dniach 10-12 czerwca 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi pod hasłem „Partnerstwo gminy i sołectwa w Odnowie Wsi”.

W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, którego beneficjentami są gminy, wykonano remonty i wyposażono świetlice i domy kultury, kupowano stroje ludowe, budowano ścieżki rowerowe i place zabaw. W latach 2008-2013 udało się zrealizować 690 projektów z dofinansowaniem ponad 14 milionów złotych. Drugim konkursem, przeznaczonym dla organizacji pozarządowych, jest realizowany od 2009 roku i cieszący się coraz większym powodzeniem otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi”. W jego ramach wykonywane są głównie „witacze” przy wjazdach do wsi, materiały promocyjne, serwisy internetowe, organizowane są imprezy promujące inicjatywę Odnowy Wsi. Łącznie zrealizowano 450 projektów na kwotę dofinansowania prawie dwóch milionów złotych.

W roku 2013 już po raz piąty zorganizowany został konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”. Jego celem jest wyłonienie i wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych przykładów aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Konkurs zorganizowany został w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” oraz „Najlepszy start w Odnowie Wsi”. Najpiękniejszą wsią został Goworów (gm. Międzylesie). Sołectwo Czaple (gm. Pielgrzymka) zostało laureatem w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Wsi”, a projekt sołectwa Radwanice zajął I miejsce w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”. W kategorii „Najpiękniejsza zagroda” wygrało gospodarstwo Przemysława Kruszyńskiego z Rościsławic (gm. Oborniki Śląskie). Przyznano też nagrodę specjalną – dla Wolimierza (gm. Leśna) za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy. Do tegorocznej, piątej edycji konkursu, zgłoszono 44 wsie z 27 gmin. Komisja konkursowa pokonała niemal 3000 kilometrów, żeby wszystkie wsie odwiedzić i ocenić.

Odnowa Wsi na Dolnym Śląsku to także działania na rzecz rozwijania kultury oraz zachowania tradycji na obszarach wiejskich. Na corocznym Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, na deskach Opery Wrocławskiej prezentowane są dolnośląskie zespoły ludowe. – To tylko niewielki fragment realizowanych inicjatyw w ramach Odnowy Wsi na terenie województwa dolnośląskiego, w roku bieżącym w budżecie województwa również zarezerwowano środki na kontynuowanie wszystkich wyżej wymienionych form wsparcia – mówi Włodzimierz Chlebosz, członek zarządu województwa. – Można śmiało powiedzieć, że Odnowa Wsi na Dolnym Śląsku rozwija skrzydła.