piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oczyszczalnia dla Legnicy

Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał potwierdzenie ministra środowiska na dotację dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ważny dla miasta dokument odebrał Zbigniew Mróz, prezes zarządu LPWiK. Legnica otrzyma w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 23 mln zł.

Dzięki nowym inwestycjom osady z legnickiej oczyszczalni zamiast na składowisko – jako uciążliwy dla środowiska odpad – będą trafiać do cementowni, gdzie zostaną wykorzystane jako cenne paliwo. To ważne nie tylko dla środowiska. Zgodnie z unijną dyrektywą już w 2015 r. nie będzie można składować powstających osadów. Będzie wymagana ich utylizacja. LPWiK inwestując uniknie także słonych kar finansowych. Unijne środki pomogą też w wymianie urządzeń w legnickim Zakładzie Produkcji Wody. W złym stanie technicznym są m.in. ujęcia wody i zbiorniki. Grozi to skażeniem wody dostarczanej legniczanom w miejskich wodociągach. Zostanie wybudowanych ok. 4 km kanalizacji, do której przyłączy się 250 osób. Budowa kanalizacji przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód i gleby wyciekami z nieszczelnych szamb.  Całkowity koszt projektu to ponad 57 mln zł. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca 2015 roku.

Legnica to nie jedyny beneficjent największego w historii Unii Europejskiej Programu. Na Dolnym Śląsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest jeszcze 14 projektów z zawartymi umowami ze spółkami komunalnymi i gminami. Kolejne 5 jest w ocenie merytorycznej a jeden ma przyznane potwierdzenie dotacji. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie, unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu  i Strzelinie. Łączna wartość nowych inwestycji wynosi ponad 800 milionów złotych. Dolnośląskie spółki komunalne i gminy pozyskały pieniądze z POIiŚ oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne. (if)