piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ochrona dziedzictwa narodowego

Już 5 października rozpocznie się najważniejsze w Polsce spotkanie branży konserwatorskiej oraz profesjonalistów działających na rzecz ochrony dorobku narodowego. 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO potrwają do 7 października. Uroczyste otwarcie targów nastąpi 5 października o godzinie 11.00 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

Targi Dziedzictwo to wydarzenie, które integruje konserwatorów, archiwistów, muzealników i bibliotekarzy, a także wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w proces ochrony i konserwacji zabytków oraz digitalizacji zbiorów. Przy tej okazji spotykają się również reprezentanci władz państwowych, wojska i kościoła, a łączy ich wspólny cel, jakim jest dbanie o spuściznę narodu. Właśnie na targach mają oni możliwość zapoznania się z ofertą wystawców oraz skorzystania z bogatego programu wydarzeń towarzyszących.

Oferta wystawców

Prezentowana na targach oferta wystawców obejmie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stosowane obecnie w konserwacji i restauracji zabytków oraz digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych. Na targach będzie można zobaczyć m.in. skanery, drukarki, mikroskopy i oprogramowanie, a także farby, witraże oraz płytki. Odwiedzający zapoznają się również z ofertą usług rekonstrukcji, produkcji replik, renowacji i prac archeologicznych. Nie zabraknie firm i instytucji prowadzących prace badawcze, pomiarowe, projektowe, inwentaryzacyjne czy zabezpieczające.

W szerokiej palecie produktów i usług będzie można znaleźć różnorodne systemy zabezpieczeń, w tym przeciwpożarowych. Prezentowane będą również innowacyjne rozwiązania dla muzeów, bibliotek i archiwów, jak np. gabloty ekspozycyjne, systemy multimedialne czy wyświetlacze mgłowe.

Wśród wystawców Targów Dziedzictwo znajdą się też przedstawiciele sektora publicznego, w tym instytucje naukowe i badawcze, stowarzyszenia oraz urzędy państwowe.

Eksperci na wyciągnięcie ręki

Program merytoryczny targów podzielony jest na dwa równolegle odbywające się bloki tematyczne: „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie: teoria a praktyka” oraz „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Eksperci z organizacji branżowych, urzędów administracji państwowej oraz ośrodków akademickich poprowadzą konferencje i wykłady.

W ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich zaplanowane są prelekcje dotyczące zagadnień prawnych, a także orzecznictwa administracyjnego i konserwatorskiego czy sposobów finansowania prac przy zabytkach. Wśród poruszanych tematów będą też kwestie odnoszące się do współpracy konserwatorów z architektami i archeologami, jak również problematyka ochrony, zabezpieczania i finansowania zabytków sakralnych. Z kolei w bloku „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” zostaną omówione tematy związane z bezpieczeństwem, terroryzmem, ochroną przeciwpożarową i digitalizacją zbiorów.

Tematyczne wystawy uzupełnią program i przybliżą przykłady osiągnięć sztuki konserwatorskiej oraz świadectwa przeszłości. Pokazane będą m.in. zdjęcia Warszawy z czasów okupacji i lat powojennych, projekty architektoniczne związane z warszawskim Elizeum, przykłady drewnianej architektury sakralnej, drewniane cerkwie z regionu Karpat i projekt zagospodarowania Fortu VIII Służew w Warszawie. Również dzięki ekspozycjom Biblioteki Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego odwiedzający będą mogli zaczerpnąć dodatkowych informacji.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Michała Janochy – biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa – biskupa Diecezji Włocławskiej, byłego przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Targi będą otwarte w godzinach 10.00-17.00 w dniach 5 i 6 października, natomiast 7 października w godzinach 10.00-16.00. Wszystkich odwiedzających obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu. Więcej informacji oraz szczegółowy program znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

 

Patronem medialnym Targów Dziedzictwo jest „Gmina Polska”