wtorek, 5 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ochrona dziedzictwa i dobre praktyki

Od 7 do 9 listopada odbędzie się piąta edycja Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

Odbywająca się w Warszawie impreza jest nie tylko ważnym z biznesowego punktu widzenia spotkaniem pomiędzy przedstawicielami firm, instytucji oraz organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego. Targi Dziedzictwo to także bogaty program merytoryczny skierowany do przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.

Zarządzanie przestrzenią

Wyjątkowo interesujące z punktu widzenia przedstawicieli samorządów będą spotkania organizowane w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich. Warto zwrócić uwagę na Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków współorganizowany przez urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenie Starożytników oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka dotycząca gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, która jest niezbędnym elementem działań ochronnych władz lokalnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Panel dotyczyć będzie również kwestii związanych z kampanią społeczną „Krajobraz mojego miasta” prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, promującą estetykę i ład w przestrzeni publicznej. Omówione zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią czy reklamami zewnętrznymi. Eksperci przedstawią także korzyści, jakie może odnieść lokalność z rozważnego zarządzania dziedzictwem.

Nowe technologie

Podczas tegorocznych Targów Dziedzictwo przedstawiciele władz samorządowych będą mieli także okazję dowiedzieć się, jak wyposażyć i skutecznie chronić biblioteki, muzea czy archiwa, będące ważnym, aczkolwiek często pomijanym filarem dziedzictwa kulturowego. Wyjątkowo bogata będzie oferta z dziedziny nowych technologii. Zaprezentowane zostaną m.in. rozwiązania multimedialne przeznaczone dla muzeów, najnowsze metody i narzędzia służące cyfrowemu upublicznianiu zbiorów oraz innowacyjne systemy przeciwpożarowe, alarmowe czy monitorujące. Obecnie polskie gminy, miasta, powiaty i województwa są właścicielami 315 muzeów oraz ponad 8 tys. bibliotek publicznych w Polsce.

Europejska tożsamość

Targi Dziedzictwo zyskują z roku na rok coraz silniejszą pozycję także z międzynarodowego punktu widzenia. Zeszłoroczna impreza zgromadziła prawie 2 tys. gości oraz 74 wystawców, wśród których można było znaleźć firmy i instytucje z Polski, Niemiec, Francji oraz Włoch. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większego zainteresowania wydarzeniem, tym bardziej że rok 2018 został przez Komisję Europejską ustanowiony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inicjatywa ma podkreślić różnorodność, wspólną historię i bogatą kulturę tworzące dzisiejszą Europę oraz wzmocnić poczucie europejskiej tożsamości, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności także z gospodarczego punktu widzenia.

Targi Dziedzictwo odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp na targi jest bezpłatny, rejestracja uczestników została już rozpoczęta. Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl.

(mtt)