piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ocalić od zapomnienia

Samorząd wojewódzki w Białymstoku rozpisał nabór wniosków do konkursu „Kapliczki Podlaskie 2024”.

Budżet konkursu zorganizowanego przez białostocki samorząd wojewódzki, którego celem jest ocalenie od zapomnienia materialnych śladów dziedzictwa kulturowego regionu, to 100 tys. zł. To już trzecia edycja konkursu, a dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa.
Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczkach i krzyżach, które położone są na terenie województwa podlaskiego. Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych. Wsparcie w ramach konkursu może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji.


Obiekty, na których konserwację można uzyskać pomoc, nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną. Wsparcie może być udzielone jedynie na realizację prac przy obiektach, które są ogólnodostępne dla mieszkańców Podlaskiego. Nie jest przewidziane na budowę nowych obiektów.
Dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne, pod warunkiem że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
To trzecia edycja tego projektu. W minionych latach samorząd województwa przeznaczał na ten cel również po 100 tys. zł. W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 32 projekty, z których połowa otrzymała dofinansowanie. Wśród tych, którzy dzięki wsparciu samorządu podlaskiego uratowali ślady przeszłości, były między innymi: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych „Harmonia” (remont krzyża przydrożnego w Ciechanowcu), parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu (renowacja groty i figury Maryi), Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce (odnowienie krzyży przydrożnych w Skryplewie, Przechodach, Dubińsku i Trywieży), Ochotnicza Straż Pożarna w Skłodach Borowych (remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Stare Żochy).
(umwp, tom)