sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Obrona rynku. Wsparcie samorządów

Pod koniec maja rząd przygotował kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które między innymi pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy.

Zgodnie z zapowiedziami uruchomiony ma zostać fundusz ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Rząd zapowiada, że konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej.

Dopłaty do odsetek kredytów dla firm

• Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego.

• W tym roku na ten cel rząd przeznaczy prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.

• Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

• Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

• Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

Nie” dla przejmowania polskich firm

• Rząd zapowiada ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska.

• Polskie rozwiązania wzorowane są na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.

• Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez dwa lata.

• Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

• Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Konkretne wsparcie dla samorządów

• Rząd zapowiada pomoc samorządom, które w związku z pandemią COVID-19 odczuwają spadek wpływów, m.in. z podatków.

• Podwojony ma być udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r. Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, nie co czwarta złotówka.

• W 2020 r. złagodzona zostanie reguła fiskalna ograniczającą zadłużanie się samorządów.

• W związku z COVID-19, w 2020 r. możliwa będzie nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej).

• W 2020 r. poprawiona powinna zostać płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej.

• Tzw. janosikowe (płacone przez zamożniejsze samorządy) – przypadające w maju i czerwcu 2020 r. – będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r.

• W 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Ułatwienia przy przetargach

• Rząd zamierza obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową.

• Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

• Wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego.

• Obniżona zostanie dopuszczalna wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

Wakacje kredytowe

• Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do trzech miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu).

• Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

• Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Ułatwienia podatkowe

• Więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy domów pomocy społecznej.

• Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 roku, m.in. placówkom oświatowym.

(rm,tm)