wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oborniki Śląskie: Szansy nie zaprzepaścimy

Rozmowa ze Sławomirem Błażewskim, burmistrzem Obornik Śląskich

Kadencja samorządowa 2010-2014 powoli się kończy…

– Nasze największe osiągnięcia z tego okresu związane są z działaniami, których efekty nie są jeszcze zbyt widoczne, ale praca ta pozwoliła nam przygotować się do następnego okresu unijnego programowania 2014-2020. Część projektów już jest realizowanych – to zadania kanalizacyjne rozpoczęte na 70 procentach terenów gminy – a niebawem część przedsięwzięć będziemy kończyć. Są to przede wszystkim ścieżki rowerowe, kompleksowa przebudowa naszego kina, zabytkowy obiekt przy ul. Parkowej, który był kiedyś akademikiem, przygotowujemy też kilka obiektów zielonych do odnowienia. Chcę też podkreślić, że ważne jest wzbogacanie infrastruktury, ale nie mniej istotne jest pozyskiwanie zewnętrznych środków na działalność prospołeczną i zajęcia pozalekcyjne w szkołach, do czego też się przygotowujemy.

Wróćmy do zadań infrastrukturalnych. Co poza kanalizacją realizowaliście w tej kadencji?

– Przede wszystkim budowaliśmy i modernizowaliśmy świetlice wiejskie, odrestaurowaliśmy kompleksowo piękny pałac Schaubertów i wytyczyliśmy, współpracując z nadleśnictwem, pięć nowych ścieżek rowerowych. Powstało targowisko z prawdziwego zdarzenia z węzłem sanitarnym i standardami XXI-wiecznymi, dokonaliśmy również rewitalizacji naszego miejskiego parku. Niemało środków przeznaczyliśmy na drogi.

Rozwój gminy Oborniki Śląskie w tej kadencji był w dużej mierze determinowany niemałymi pieniędzmi zewnętrznymi, które udało się wam pozyskać

– …i trzeba zdać sobie sprawę z tego, że środki unijne pozyskane przez nas w ostatnich czterech latach są – w porównaniu do poprzedniej kadencji 2006-2010 – sześciokrotnie większe. Chcę też zaznaczyć, że jest to prawie całkowita zasługa pracowników naszego urzędu.

Co, pańskim zdaniem, w najbliższych kilku będzie najważniejsze dla gminy Oborniki Śląskie?

– Musimy zrobić wszystko, aby nie zaprzepaścić szansy wynikającej z nowej transzy środków unijnych. Dlatego skonsolidowaliśmy, zrestrukturyzowaliśmy i zmniejszyliśmy nasz dług, aby w odpowiednim czasie mieć środki własne i móc sięgać po unijne granty.

Zarządzanie gminą bez poparcia radnych nie jest prostym zajęciem.

– Nie popierał mnie żaden radny, dlatego była to czteroletnia robota i ciężka droga pod górę. Ale myślę, że mieszkańcy naszej gminy docenią pracę moją i moich współpracowników oraz to, że się nie poddałem i działałem z całych sił na ich rzecz, mimo często niesprawiedliwych – w mojej ocenie – ataków i że mi kolejny raz zaufają i poprą mnie przy urnach wyborczych.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Najważniejsze inwestycje w gminie Oborniki Śląskie zrealizowane lub nadal realizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych i własnych w latach 2010-2014

Oborniki Śląskie: • budowa targowiska, • budowa stacji uzdatniania wody, • wykonanie kanalizacji w ramach projektu „Czysta Woda”, • modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7, • rewitalizacja parku miejskiego, • remont ul. Kasztanowej,  remont kaplicy cmentarnej, • remont żłobka. Osolin: • rewitalizacja parku podworskiego, • przebudowa kotłowni w szkole podstawowej. Osola: • montaż siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Pęgów: • budowa remizy, • budowa placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”, • budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu szkolnego, • remont sali gimnastycznej przy SP, • doposażenie boiska piłkarskiego. Morzęcin Mały: • budowa Centrum Smaku i Tradycji. Uraz: • rewitalizacja zabytkowego centrum Urazu – placu Wolności, • budowa Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego. Kuraszków: • remont drogi powiatowej. Kowale: • przebudowa drogi powiatowej. Piekary: • budowa placu zabaw. Golędzinów: • zagospodarowanie parku. Wielka Lipa: • budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Edukacyjnego. Rościsławice: • budowa placu zabaw,  budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej, • zakup wozu strażackiego. Jary: • adaptacja świetlicy na Centrum Edukacyjno-Informacyjne. Zajączków: • adaptacja świetlicy na Centrum Aktywności Społecznej. Bagno: • zakup samochodu dla OSP.