środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Obawy i dobre chęci

Światowy raport o przedsiębiorczości AWMAY 2013, opracowany we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Monachium, pokazuje, że ponad dwie trzecie (70 proc.) Polaków ma pozytywne nastawienie do samozatrudnienia. Polacy do 30. roku życia (81 proc.) są bardziej pozytywnie nastawieni do przedsiębiorczości niż wynosi średnia dla młodych w 24 badanych krajach (77 proc.).

Niemal co czwarty ankietowany na świecie widzi także możliwość założenia własnej firmy. Niestety mimo tak pozytywnej postawy, nie przekłada się to na rzeczywistą liczbę założonych przedsiębiorstw. Dlaczego tak się dzieje? Dla 76 proc. ogółu Polaków (wobec 70 proc. ankietowanych z 24 krajów świata) przeszkodą w rozpoczęciu własnej działalności jest obawa przed niepowodzeniem.

Respondenci z wykształceniem uniwersyteckim wykazują najbardziej pozytywny stosunek do przedsiębiorczości, a w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba osób z wyższym wykształceniem znacznie wzrosła. W celu stymulacji samozatrudnienia w Polsce konieczne jest zapewnienie pomocy i wskazówek (w różnych formach). Ponadto potencjał związany z przedsiębiorczością zwiększa się od 20 lat – podsumowuje prof. Jacek Klich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Według ogółu ankietowanych, pomocne w podjęciu decyzji o założeniu własnego przedsiębiorstwa są: pomoc finansowa ze strony państwa, pożyczki na rozpoczęcie biznesu oraz edukacja na temat przedsiębiorczości.

Wyniki raportu wskazują potencjał gospodarczy przedsiębiorczości w różnych krajach oraz sposoby wsparcia potencjalnych przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o samozatrudnieniu.

Odsetek Polaków pozytywnie nastawionych do przedsiębiorczości maleje wraz z wiekiem respondentów. W grupie osób, które ukończyły 60 lat i więcej, tylko nieco ponad połowa ankietowanych aprobuje przedsiębiorczość, wśród respondentów pomiędzy 30. a 59. rokiem życia, odsetek ten wzrasta do 72 proc. Poniżej 30 roku życia aż 81 proc. badanych myśli pozytywnie o samozatrudnieniu. Tegoroczne badanie pokazuje, że na świecie nadal najbardziej pozytywnie nastawieni do przedsiębiorczości są Duńczycy (89 proc.). Drugie i trzecie miejsce przypadło Finlandii (87 proc.) oraz Australii (84 proc.).

40 proc. ogółu Polaków (49 proc. osób w wieku poniżej 30 lat) jest w stanie wyobrazić sobie rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Z największym dystansem do samozatrudnienia podchodzą młodzi ludzie z krajów o dobrze zorganizowanych gospodarkach, takich jak: USA, Szwajcaria, Austria i Niemcy, a Także z Turcji i Węgier.

Odsetek osób na świecie, które faktycznie zakładają własne przedsiębiorstwo jest nadal niski. Największą przeszkodą jest obawa przed niepowodzeniem (Polska: 76 proc., średnia dla respondentów z 24 krajów: 70 proc.). Jest ona obecna we wszystkich grupach demograficznych w Polsce i obejmuje: „ciężar finansowy, w tym ryzyko bankructwa” (Polska i średnia dla respondentów z 24 krajów: po 41 proc.) oraz zagrożenie związane z kryzysem ekonomicznym” (Polska: 37 proc.; średnia światowa: 31 proc.). Dla 43 proc. Polaków pomiędzy 20. a 29. rokiem życia duże zagrożenie stanowi strach przed kryzysem gospodarczym. Biznesowej porażki szczególnie obawiają się respondenci z Japonii (94 proc.), Włoch i Czech (każde po 91 proc.). (amway.pl)