czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

O ekologii lokalnie oraz globalnie

Targi POL-ECO-SYSTEM (od 27 do 30 października) w Poznaniu tworzą platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wszystko za sprawą prawie pięćdziesięciu wydarzeń, konferencji i seminariów, dedykowanych dla różnych branż. Dzięki temu targi stwarzają doskonałą okazję do dyskusji na najbardziej istotne tematy związane z ochroną środowiska.

Skąd brać pieniądze na inwestycje środowiskowe? Z tym problemem często borykają się przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, fundacje i instytucje. Zaproszeni na targi POL-ECO-SYSTEM eksperci będą podpowiadać zainteresowanym osobom, gdzie szukać „zastrzyku pieniędzy”.

Tej kwestii w dużej mierze będą poświęcone tematy konferencji pt. „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania” (28.10.2015). Zaplanowane panele to m.in.: krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej), dotacje na ochronę środowiska (planowane w 2015 i 2016 r. programy i konkursy), czy też środki regionalne i programy ogólnopolskie na finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Omówione zostaną też programy Horyzont 2020 oraz Life.

O finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dyskutować będą też uczestnicy Forum Czystej Energii (27-29.10.2015). Tu między innymi dowiemy się, jakie są systemy wsparcia dla mikroinstalacji – czy wybrać wsparcie FiT, czy też dotacje z projektów NFOŚiGW?

Formą finansowania inwestycji może być także leasing zwrotny nieruchomości JST. Seminarium o tej tematyce odbędzie się 28.10.2015 r. Prelegenci szczegółowo omówią konstrukcję leasingu zwrotnego nieruchomości, kwestie związane z wytypowaniem nieruchomości i oceną możliwości zawarcia transakcji, prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako leasingobiorcy nieruchomości oraz przedstawią podatkowe aspekty leasingu zwrotnego.

„Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny” to debata inaugurująca targi POL-ECO-SYSTEM, która odbędzie się 27.10.2015 r. Planowana debata ma na celu pokazanie znaczenia światowego kontekstu ekologiczno-ekonomicznego dla problemów, których doświadczamy w Polsce. Uczestnicy spojrzą na nie przez pryzmat działań i prób podejmowanych przez organizacje o zasięgu światowym, jak dokument pt. „Przyszłość, której chcemy” (The Future We Want), który został przyjęty podczas Szczytu Ziemi „Rio+20” w 2012 roku, czy encykliki papieskiej „Laudato si”, poświęconej trosce o Ziemię jako Wspólny Dom. Zaproszeni do udziału eksperci postarają się także odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: w jaki sposób Polska może włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

(mtp)