sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Nowe instalacje w Turowie

Trwają prace przy budowie nowych instalacji odsiarczania spalin w elektrowni Turów. Inwestycje o wartości ponad 0,5 mld zł pomogą w wypełnieniu przez Polskę unijnej Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspiera to zadanie kwotą ponad 100 mln zł.

W kominie elektrowni są montowane kanały spalin wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zastąpią one dotychczas użytkowane przewody ceramiczne, które nie są przystosowane do odprowadzania spalin zgodnie z nową technologią. Każdy montowany przewód ma łączną długość 150 m. Głównym elementem budowanej instalacji są absorbery. Przez te urządzenia będzie przepływało ponad milion m3  spalin na godzinę. Stężenie dwutlenku siarki na wylocie do absorbera to 2 tys. ton na m3. Po przejściu przez instalację stężenie tego gazu spadnie do poziomu około 70 ton na m3.    

Efektem przedsięwzięcia, które zostanie zakończone do końca 2015 r. będzie ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 3,3 tys. ton na rok oraz pyłu o 256 ton na rok. Dzięki tym poziomom emisje elektrowni będą zgodne z unijnymi normami i pozwolą uniknąć kar finansowych. Jednym z produktów procesu odsiarczania będzie nieszkodliwy gips, który można ponownie wykorzystywać m.in. w budownictwie. Nowe instalacje powstają w trzech blokach elektrowni. WFOŚiGW we Wrocławiu udzielił pożyczki na jedną z nich (blok nr 4). Efektem ekologicznym tego przedsięwzięcia będzie zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o pond tysiąc ton na rok. Ilość powstającego pyłu zostanie ograniczona o ponad 85 ton rocznie. Zgodnie z unijną dyrektywą mamy czas na zredukowanie ilości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu dokładnie do 1.01.2016 r. Projekt „Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloków 4-6 w Elektrowni Turów” jest także wspierany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100 mln zł i w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. To kwota 40 mln zł.
Na terenie elektrowni 4.07.2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in.: Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego, Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (IN)