piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Nowa kanalizacja – czystsza rzeka

Dzięki unijnym pieniądzom mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej i Długopola zyskają nową kanalizację a rzeka Nysa Kłodzka będzie czystsza. Nowe inwestycje zostaną dofinansowane przez Unię Europejską kwotą 7,5 mln zł. Za te pieniądze samorządowcy wybudują 8,5 km kanalizacji i zmodernizują oczyszczalnię ścieków. Wartość całego projektu to około 12,5 mln zł. Potwierdzenie na dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko przekazał Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dokument odebrała Marta Konieczna-Morawa, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zaplanowane prace to m.in.: budowa kanalizacji w: ul. Zamenhofa, 1-ego Sierpnia oraz na odcinku ul. Sentorska – Plac Asnyka. Nowe sieci powstaną także na osiedlach: Szkolnym i Asnyka. Odcinek instalacji powstanie także na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka w miejscowości Długopole Dolne. Unijne pieniądze umożliwią także unowocześnienie miejscowej oczyszczalni: budowę dwóch pompowni ścieków i stacji zlewczej oraz wymianę pomp. Dzięki nowym inwestycjom znikną nieszczelne szamba a 880 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. 4,5 tys. mieszkańców osiedla Szkolnego i ul. 1-ego Sierpnia będzie mogło skorzystać z kanalizacji sanitarnej. Zastąpi ona sieć ogólnospławną, w której ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnym kanałem. W sieci rozdzielczej ścieki i deszczówka popłyną oddzielnymi rurami. Ścieki deszczowe odprowadzane są wtedy do rzeki i nie obciążają niepotrzebnie oczyszczalni. W efekcie nowych inwestycji poprawi się stan rzeki Nyska Kłodzka.

Na Dolnym Śląsku w ramach POiŚ jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie, unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.