piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Nowa kadencja konwentu

We Wrocławiu w pierwszej połowie stycznia odbyło się pierwsze po ostatnich wyborach samorządowych posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Po raz kolejny na przewodniczącego konwentu wybrany został Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego.

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 konwentów powiatów (w każdym województwie). Zadaniem konwentu jest reprezentowanie interesów członków ZPP w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku Powiatów Polskich. Ponadto konwent powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

Pierwsze po ostatnich wyborach samorządowych posiedzenie członków Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego było przede wszystkim okazją do spotkania się w nowym gronie (po wyborach zmieniło się wielu starostów na terenie Dolnego Śląska) oraz powołania nowych władz konwentu. Uczestnicy spotkania przyjęli również nowy regulamin, w tym poszerzenie liczby wiceprzewodniczących.

W konwencie brali udział wicewojewoda dolnośląski Krzysztof Kamil Zieliński, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, starostowie dolnośląscy, wicestarosta powiatu wrocławskiego Andrzej Szawan, członek zarządu powiatu wrocławskiego Wiesław Zając oraz przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński. Podczas konwentu nastąpiła prezentacja wszystkich nowo wybranych starostów dolnośląskich, którzy mieli możliwość przedstawienia się i zaprezentowania swojej osoby oraz swoich działań na gruncie samorządowym.

W spotkaniu Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego uczestniczył także Ludwik Węgrzyn – prezes Związku Powiatów Polskich oraz Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. Ten ostatni przedstawił zebranym informacje o działalności Związku Powiatów Polskich.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w tym roku przypada 20. rocznica istnienia Związku Powiatów Polskich. Zebranie Założycielskie ZPP odbyło się 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu. Wolą samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów powstał Związek Powiatów Polskich. Kilkanaście dni później – 17 marca 1999 roku – Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru stowarzyszenie pod nazwą Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. Z kolei 28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru pierwszych władz statutowych związku. Obecnie Związek Powiatów Polskich skupia 307 powiatów i miast na prawach powiatów. W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to powiaty (powiaty ziemskie).

Podczas Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego przyjęto zmiany w regulaminie oraz dokonano wyboru przewodniczącego i jego dwóch zastępców. Przewodniczącym konwentu został ponownie, jednogłośnie wybrany, starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki, natomiast wiceprzewodniczącymi – starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz starosta ząbkowicki Roman Fester. Ponadto Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego zarekomendował i przegłosował kandydaturę starosty głogowskiego Jarosława Dudkowiaka na przedstawiciela dolnośląskiego do zarządu Związku Powiatów Polskich.

Starosta wrocławski podziękował za zaufanie, bo – jak powiedział – reprezentowanie całego Dolnego Śląska to spore zadanie i duża odpowiedzialność. A zadań powiaty mają więcej niż dużo. Na nudę starostowie i ich współpracownicy na pewno nie narzekają, bo do zadań powiatów należą m.in.: nadzory budowlane, sprawy niepełnosprawnych, szpitale, edukacja na szczeblu średnim, ochrona wodna i ściekowa, kartografia i geodezja, ochrona zabytków, przeciwdziałanie bezrobociu, tworzenie optymalnych warunków do podjęcia pracy na lokalnym rynku, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, ochrona praw konsumenta…

Podczas pierwszego w nowej kadencji spotkania konwentu dolnośląskiego odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Jego przewodniczący Waldemar Malinowski poinformował o sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Z jego informacji wynikało, że sytuacja jest tragiczna. Wynika to z jednej strony z poziomu finansowania, z drugiej ze zmian w przepływie pieniędzy.

(tom)

Powiat jest najmłodszą w Polsce wspólnotą samorządową. Powstał na mocy ustawy z 5 czerwca 1998 roku. Powiat pełni rolę uzupełniającą wobec gminy, ale w taki sposób, aby jak najmniej naruszać samodzielność gminy.