czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Niezwykły depozyt

W ostatnim czasie stała galeria Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Muzeum Okręgowym w Suwałkach wzbogaciła się o niezwykły depozyt. Jest to wczesny obraz urodzonego w Suwałkach artysty pt. Na wiejskim podwórzu, olej na kartonie o wymiarach: 42,3 x 53 cm. Autorem tej niespodzianki i właścicielem dzieła jest Henryk Owsiejew znany i ceniony suwalski przedsiębiorca, który w maju tego roku obchodził jubileusze założonych i prowadzonych przez siebie firm Litpol i Malow.

Obraz przedstawia wiejskie podwórze, na które wjechał zaprzężoną w cztery konie bryczką przybysz, oczekiwany przez stojącego obok mężczyznę. Scenie przyglądają się dwa psy, a nieopodal pasie się stadko drobiu. W głębi mężczyzna poi u studni dwa woły.

Na wiejskim podwórzu to tylko na pierwszy rzut oka niepozorna, młodzieńcza kompozycja. Wykazuje ona analogie z dojrzałą twórczością malarza. Świadczy o wrażliwości, umiejętności obserwacji i talencie autora. Widać w niej wiele cech i rozwiązań, które Alfred Wierusz-Kowalski stosował i rozwijał w swoich dojrzałych, najpiękniejszych dziełach, takie jak: bogactwo tonalne i harmonia barw, prowadzące wzrok widza akcenty kolorystyczne, umiejętność oddania efektów światła rozkładającego się na wilgotnych, podmokłych, błotnistych gruntach, atmosfery przełamujących się pór dnia i nocy, dynamizujące kompozycje skróty perspektywiczne, doskonale oddana anatomia postaci, prawda psychologiczna przedstawianych wydarzeń.

W zbiorach polskich zachowały się szkice do tej wczesnej pracy malarza. Także w suwalskiej kolekcji dzieł Alfreda Wierusza-Kowalskiego są rysunki, które łączą się stylistycznie z tym dziełem.

Na wiejskim podwórzu jest pracą wyjątkową, szczególnie cenną dla wiedzy o twórczości malarza, jedną z pierwszych, znanych i zachowanych w dorobku Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jest dowodem wcześniej rozkwitłego talentu i szybko nabywanych umiejętnościach warsztatowych oraz sprecyzowanych zainteresowań tematycznych.

Obraz datowany jest na lata 1871–1872, czyli czas nauki w drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Praca nie była dotąd znana i po raz pierwszy jest udostępniona publiczności na stałe. (ow)