środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Niemcza: Rozsądek przede wszystkim

Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy

Co było dla was najważniejsze w ostatniej kadencji?

– Zrealizowaliśmy ważne inwestycje i przeprowadziliśmy reformę systemu naszych finansów publicznych. Przede wszystkim nauczyliśmy się podejmować trudne i nie zawsze popularne decyzje.

Trzeba umieć rozmawiać, słuchać i mieć zdolności koncyliacyjne.

– Właśnie! Zlikwidowaliśmy dwie szkoły wiejskie, ale nie przestały one istnieć, ponieważ taka była wola mieszkańców. Te placówki są teraz szkołami społecznymi, którym w miarę możliwości staramy się pomagać. Dzięki tym oświatowym działaniom mamy znaczne oszczędności, a przecież wcześniej musieliśmy decydować się nawet na wyłączanie światła w nocy.

Czyli z gminnymi finansami było niedobrze…

– …ale te wszystkie zmiany doprowadziły do tego, że rok 2014 był już rokiem normalnym, zaczęliśmy ponownie inwestować i uporządkowaliśmy finanse.

Tym bardziej, że w roku 2015 można będzie sięgać po środki unijne z nowego programowania 2014-2020.

– W pierwszej kolejności realizujemy zadania związane z infrastrukturą drogową i w tej materii współpracujemy także z powiatem. Skończyliśmy bardzo ważną inwestycję – budowę stacji uzdatniania wody z prawdziwego zdarzenia. Ale inwestujemy nadal. Zakupiliśmy studnię z częścią wodociągu w miejscowościach Nowa Wieś – Przerzeczyn, trwają prace przygotowawcze i wybudujemy następną stację uzdatniania wody. Mamy podziemne źródła wody bardzo dobrej jakości i chcemy to wykorzystać.

Jakie, pańskim zdaniem, sprawy będą priorytetowe w najbliższych latach dla samorządu Niemczy i całej waszej lokalnej społeczności?

– Musimy kontynuować kierunek turystyczny. W ciągu ostatnich lat na naszym terenie powstały trzy hotele, cały czas rozbudowuje się arboretum w Wojsławicach, powstały fajne trasy rowerowe i obserwujemy coraz większe zainteresowanie walorami turystycznymi gminy Niemcza. Ponadto uzdrowisko w Przerzeczynie-Zdroju sprywatyzowało się i rozbudowuje obiekty uzdrowiskowe. Poza tym musimy zbudować nowy obiekt przedszkolny.

Jak pan przekonuje mieszkańców, aby na pana oddali swe głosy podczas wyborów na burmistrza Niemczy?

– Mam takie hasło wyborcze: „Rozsądek ponad emocjami”, bo właśnie to uważam za jedną z najważniejszych rzeczy w pracy społecznej i samorządowej.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Niektóre najważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie Niemcza w ostatniej kadencji

• Rewitalizacja budynków mieszkalnych • Dofinansowanie dachów i elewacji 14 budynków. • Remonty wspólnot i nieruchomości gminnych (15 dachów i elewacje 14 budynków). • Wspólne z powiatem remonty dróg • Remont Rynku, ul. Mieszka i ul. Osiedle Podmiejskie w Niemczy, droga w Podlesiu z poprawionym wjazdem na most, dwa odcinki dróg w Nowej Wsi Niemczańskiej i remont drogi Gilów – Kośmin. • Wodociągi (Gola Dzierżoniowska, Wilków), zakup studni i wodociągu (Nowa Wieś Niemczańska – Przerzeczyn-Zdrój) i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Niemczy. • Budowa szerokopasmowego internetu, sieci DSS, 100 komputerów dla mieszkańców. • Dofinansowanie remontów zabytków. • Pełniejszy dowóz dzieci do szkoły. • Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Przerzeczyna-Zdroju i części Niemczy i rozpoczęcie studium zagospodarowania przestrzennego dla Niemczy i całej gminy.