niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Niechlów: Awantury zostawiamy innym

Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów

Nastał czas podsumowań samorządowej pracy…

– …i jeśli spojrzymy w sprawozdanie z tej kadencji, które przedstawiłem radnym, to wyraźnie widać, że mijająca kadencja była najowocniejszą i najbardziej obfitującą w inwestycje. Oczywiście także dlatego, że zbiegła się z unijnym okresem programowania 2007-2013 i mogliśmy sięgać po środki finansowe z Unii Europejskiej. Trzeba też podkreślić, że wiele zadań dzięki temu udało się nam zrealizować, ale jest jeszcze sporo do zrobienia.

Zewnętrzne pieniądze były zatem jedną z podstaw sukcesów gminy Niechlów, ale także zgodna i wspólna praca władz i rady gminy.

– Zgoda ma rzeczywiście kapitalne znaczenie i zawsze na pierwszej sesji oświadczam radnym, że zapominam, kto i skąd przyszedł i kogo reprezentuje, bowiem jesteśmy jednym zespołem, którego głównym zadaniem jest jak najlepsza praca dla dobra całej gminy, całej naszej społeczności. To zawsze przynosiło konkretne korzyści, ponieważ zazwyczaj rozwiązujemy problemy, bez względu na to kto je nagłaśnia. Nie ma też nic gorszego jak podział w radzie na jakieś frakcje reprezentujące partykularne interesy, ale na szczęście tego od lat u nas nie ma. Za najważniejsze uważam to, jak ktoś pracuje i czy ma jakiś dobry pomysł.

Co w tej kadencji – pod względem infrastrukturalnym – było dla was najważniejsze?

– Pierwszorzędne dla naszej społeczności były świetlice, następnie place zabaw i asfaltowe drogi.

Jakie przedsięwzięcia będą w najbliższych latach najistotniejsze dla gminy Niechlów?

– Zakończyliśmy w tym roku kanalizację Niechlowa i w następnym roku powinna przyjść kolej na Siciny, które będziemy chcieli skanalizować szybko i może uda się nam to zrobić w ciągu trzech lat.

Jak pan przekona mieszkańców, aby w wyborach samorządowych poparli jeszcze raz swojego wieloletniego wójta?

– Sądzę, że nasza społeczność doceni, że przez dwadzieścia lat mojego zarządzania gminą był u nas spokój i nie zdarzyło się ani razu, aby pracownicy domu kultury, szkół czy biblioteki nie otrzymali uposażeń, aby zgasło światło z powodu tego, że gmina nie ma pieniędzy. Nigdy też nie zabrakło środków na dowóz dzieci do szkół.

Zatem, głosując na pana, mieszkańcy oddadzą głos na zarządzanie bez nieprzyjemnych niespodzianek…

– …i jest to chyba niebagatelny argument. U nas pracuje się konsekwentnie i spokojnie dochodzi się do obranego celu, a awantury zostawiamy innym.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Niektóre ważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie Niechlów w latach 2011-2014

Rok 2011 • Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Żuchlowie. • Przebudowa drogi i budowa placu zabaw w Naratowie. • Budowa i rozbudowa placów zabaw w Żuchlowie, Wronińcu i Naratowie. • Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Niechlowie (etap I i II). • Zagospodarowanie terenu ze świetlicą w Sicinach (utworzenie placu rekreacyjnego). • Zakup kserokopiarki i serwera dla UG i zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń dla Gimnazjum w Naratowie.

Rok 2012 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Wągrodzie. • Przebudowa drogi gminnej w Naratowie (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej. • Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Sicinach. • Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Niechlowie (wykonanie oddymiania klatki schodowej). • Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach (zakup sprzętu i oprogramowania). • Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna z projektorem) do Zespołu Szkół w Niechlowie i zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Sicinach. • Zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Sicinach. • Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) dla Gimnazjum w Naratowie. • Budowa placów zabaw w Żabinie i Wiosce. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechlowie (etap II). • Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 324 w Żuchlowie i przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu. • Zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w Sicinach. • Modernizacja świetlicy w Sicinach (dokumentacja projektowo-kosztorysowa). • Budowa placów zabaw w Łękanowie i Lipowcu.

Rok 2013 • Przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów w Niechlowie – ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa). • Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza w Sicinach. • Przebudowa przepustów na drogach gminnych Miechów – Żuchlów i we Wronowie (do leśniczówki). • Przebudowa dróg gminnych w Żabinie do cmentarza i w Miechowie przez wieś w kierunku świetlicy. • Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie. • Modernizacja budynku świetlicy w Żuchlowie. • Rozbudowa placów zabaw we Wronowie i w Miechowie. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechlowie (etap II – ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa i przepompownia ścieków). • Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie.  Wykonanie podłogi estradowej i zakup sprzętu promocyjnego. • Modernizacja budynków świetlic w Sicinach i Bełczu Wielkim.  Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie. • Modernizacja świetlicy w Lipowcu (wybudowanie kominka). • Budowa placów zabaw w Głobicach i Bełczu Wielkim. • Modernizacja placu zabaw we Wronińcu (wykonanie altany rekreacyjnej).

Rok 2014 (I półrocze) • Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w Miechowie, Wronowie i Żuchlowie. • Przebudowa chodników i zjazdów w Niechlowie (ul. Głogowska). • Przebudowa chodników w Naratowie (przy drodze wojewódzkiej nr 305). • Przebudowa drogi gminnej w Żabinie (do cmentarza). • Wykonanie witaczy i materiałów promujących zasoby turystyczne. • Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Wągrodzie. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechlowie (etap II – ul. Leśna).  Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce i świetlicy wiejskiej w Szaszorowicach.  Modernizacja świetlicy w Bogucinie i budowa świetlicy we Wronińcu. • Modernizacja świetlicy w Karowie oraz kupno stołów i krzeseł do świetlicy w Bełczu Wielkim. • Modernizacja świetlicy w Naratowie i budowa małej architektury turystyczno-wypoczynkowej i placu zabaw na trasie ścieżki rowerowej przy świetlicy w Tarpnie.